Görev Tanımları 

Enstirü Müdürü

Enstitü Müdür Yardımcısı (Egitim-Ögretim İ ş leri)

Enstitü Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İş ler)

Enstitü Sekreteri

Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Kurulu

Enstitü Muayene Kabul Komisyonu

Enstitü Müdür Sekreteri

Enstitü Ögrenci İ ş leri Birimi Memur

Enstitü Ögr enci Stratejik Plan Hazırlama, İ zleme ve Degerlendirme Komisyonu

Enstitü Personel İ ş leri Birimi Memur

Enstitü Tahakkuk ve Satı n Alma Memur

Enstitü Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Enstitü Yardımcı Hizmetler Birimi Hizmetli