Doktora Tez Savunma Sınavı Duyuruları


Anabilim Dalı

Adı Soyadı

Tez Konusu

Tarih

Saati

 

Sınav Yeri


12853002


Özgür ERDEMTürkiye'de Farklı Etnisiteye Sahip Kadınlarının Aile içi Şiddet Yönünde İncelenmesi15.12.202010:00Online


13851001


Refik ÜLKÜVena Pulmonalis Varyasyonlarının üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi181/12/202010:00Online


18859004A


Çiğdem Dicle ARICAN Diyabetik Nefropati Modelinde Curcumine Olası Önleyici Etkilerini Araştırması ve Diğer antidiyabetiklerle Karşılaştırılması 21/12/2020 11:30 Fizyoloji Anabilim dalı seminer odası


13858002


S.Uğur KEKLİÇİ Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki Retinitis Pigmentoza Hastalarının Genetik Özelikleri 28/12/2020 11:00 Biyofizik Anabilim Dalı seminer odası

Fizyoloji

Ahmet YILMAZ Hiper Tansiyon Petofizyolojisinde Bazı Adipoklerin Rolu  26.11.2020 10:00

Online


Mikrobiyoloji


Alican BİLDEN Klinik Örneklerden Soyutlanan Gram Negatif Anaerop Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları Paternleri 20.11.2020 10:00 Dicle Üniv.Tıp Fak.Mikrobiyoloji Anabilim Dalı seminer Salonu


Protetik Diş Tedavi


Muhammet Çağlar BURSA

Proteaz (Matriks Metalloproteinnaz ve siatein Katepsin)İnhibitorlerinin Post Sisteminin Bağlanma direnci üzerinde Etkisi 18.12.2020 10:00 Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu

Veteriner Biyokimya

Elif DOĞAN
Süt İneklerinde Maternal PLGF, PAPP-A, VEGF Düzeylerinin Abortun Erken Tanısındaki Önemi
26.08.2020
13:30
Online


Ortodonti


Aslı Pelin KAYA BURSA
Ortodontik Yapıştırıcıların Nem Varlığında Farklı Yüzeylere Bağlanma Kuvvetlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması
19.08.2020
11:00
Online


Veteriner Histoloji ve Embriyoloji

Uğur TOPALOĞLU
neklerde Gebelik Süresince Plasentada Bazı Homeobox (HOX) Proteinlerin Dağılımı
10.07.2020
13:00
Dicle Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Temel Bilimler Seminer Salonu

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji


Bayram BAYRAM
Gebelik Süresince İnek Plasentasında Leptin, Ghrelin, Obestatin İle Reseptörlerinin Dağılımı
10.07.2020
09:00
Dicle Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Temel Bilimler Seminer Salonu


Veteriner Histoloji ve Embriyoloji

Osman ATLI
Erken Gebelik Döneminde Koyun Korpus Luteumunda Membran  ve Membran İle İlişkili Progesteron Reseptörlerinin İmmunohistokimyasal Yöntemle Belirlenmesi”
10.07.2020
15:00
Dicle Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Temel Bilimler Seminer Salonu

Halk Sağlığı

İbrahim Halil ÇAÇA


Erken Gebelik Döneminde Koyun Korpus Luteumunda Membran  ve Membran İle İlişkili Progesteron Reseptörlerinin İmmunohistokimyasal Yöntemle Belirlenmesi”
10.07.2020
15:00
Dicle Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Temel Bilimler Seminer SalonuHalk Sağlığıİlyas YOLBAŞ
Nöral Tüp Defektli Çocuk Olguların Demografik Özellikleri, Risk Faktörleri ve Prognozları Açısından Değerlendirilmesi
09.07.2020
10:00
OnlineHalk Sağlığı


Özgür ERDEM
Farklı Etnisiteye Sahip Kadınların Aile İçi Şiddet Yönünden İncelenmesi
09.07.2020
10:00
Online


Tıbbi Mikrobiyoloji


Neslihan GENİŞEL
Enterobactericeae izolatlarında karbapenem ve kolitsin direnç mekanizmalarının moleküler olarak araştırılması
10.07.2020
11:00
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı Seminer Odası


Histoloji ve Embriyoloji


Elif AĞAÇAYAK
Sigara içen ve içmeyen preeklampsili hastaların plasentalarında Ezrin-Radixin Moesin Proteinlerinin Expresyonlarının İmmunohistokimya ve Western  Blot Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
02.07.2020
15:30-17:30
Histoloji ve Embriyoloji


Histoloji ve Embriyoloji


M.Erdal SAK
Gestasyonel Diabet Olan ve Olmayan hastaların Plasentalarında Ezrin-Radixin-Moesin Proteinlerinin İmmunohistokimya ve Western  Blot Yöntemiyle  Expresyonlarının Değerlendirilmesi
02.07.2020
13:30-15:30
Histoloji ve 

Fizyoloji

Ferhat Çelik

Nonunion Tibia Kırıklarında Kelepçe Metodu İle Düşük Yoğunluklu Yüksek Frekanslı (DYYF) Titreşim Uygulamasının Kemik İyileşmesine Etkisinin Araştırılması

23.01.2020

11.00

Fizyoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu   

Fizyoloji

Hacer KAYHAN KAYA

Deneysel Diyabet Modelinde Antilipidemik Rosuvastatin ve Pravastatin’in etkileri

23.01.2020

10.00

Fizyoloji Anabilim Dalı Seminer Odası

Veteriner Fak.Biyokimya

İlyas ALAK

”Farklı Dozlarda C Vitamini Uygulanan Koyunların İleri Gebelik, Erken ve Geç Laktayon Dönemleri İle Bunlardan Doğacak Kuzularda Oksidan/ Antioksidan Denge, Kaz Gazları ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Tespiti”

20.01.2020

11.00

Veteriner Fak.Biyokimya ABD.Seminer Salonu

Fizyoloji

Cihan GÜL

Deneysel Diyabetik Nefropati Modelinde Ghrelinin Rolü

23.01.2020

12:00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Seminer Salonu

Tıbbi Biyoloji

Oğuz KARAHAN

Cerrahi Bir Yapıştırıcı Olarak Kullanılan N-Butil 2 Siyanoakrilatın Cilt Altı, Kas İçi ve Damar İçi Uygulamalarında İrritasyon, Sensitizasyon ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması”

26.12.2019

11:00

Dicle Üniversitesi Tıp Fak.Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 

Periodontoloji

Mehmet TANHAN

Periodontitisli Bireylerde Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Splint ile Metal Destekli Kompozit Splint Materyallerinin Diş Mobilitesi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi ”

24.10.2019

15:00

Ortodonti Seminer Salonu

Fizyoloji

Hamza KAYA

Sağlıklı ve Diyabetic Gastroparetik Bireylerde Mide Miyoelektrik Aktivite Ölçümleri ile Mide Boşalma Hızı Arasında Korelasyon Analizi

30.10.2019

10:30

Fizyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji

Selim KARAHAN

Efavirenz’in Anksiyojenik ve Depresyon Benzeri Etkilerinde Monoaminerjik,GABAerjik ve Nitrerjik Sinir İletim Sistemlerinin Rolü

27.11.2019

11:00

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

İbrahim Halil ŞAHİN

Primer antitüberküloz ilaçlara dirençli Mycobacterium tuberculosis kopleks izolatlarının RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) yöntemiyle moleküler tiplendirilmesi

17.11.201910.00Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim DalıTıbbi Farmakoloji

Zehra ATLI

Metotreksat İle Sıçan Testislerinde Oluşturulan Hasar Üzerine Silimarinin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

26.06.2019

10:30

D.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Mehmet Salih AYDIN

Dört Farklı Tek Aşamalı Self ETCH Adezivin Biyouyumluluklarının Hayvan Deneyi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

27.06.2019

11:00

D.Ü. Diş HekimliğiFakültesi Diş Hastalıkları  ve Tedavisi  Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Süreyya YİĞİTALP RENÇBER

Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi

11.06.2019

10.00

D.Ü.Tıp Fak.Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji

Uğur ŞEKER

Ratlarda Testiküler Torsiyon/Detorsiyon Hasarına Karşı Allopurinol ve Trolox’un Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi

20.06.2019

10.00

D.Ü.Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji

Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji

Beyza KARADEDE ÜNAL

Preeklamtik  Gebelerin Plasentalarında Adrenomedullin ve Soluble Endoglin (sEng) Ekspresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

20.06.2019

11.30

D.Ü.Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji

Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji

Günsel KİRMAN

Tip I ve Tip 2 Diyabetik Hastalarda Src ve Src’la İlişkili MAPK ve STAT3 Sinyal Yolaklarının Regülasyonunun Araştırılması

20.06.2019

13.00

D.Ü.Tıp Fak.Histoloji ve Emb.Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Perver YETİZ

Madde Bağımlısı Bireylerin Madde Kullanımını Sonlandırmaya Yönelik Çalışmalar;Batman Örneği

11.06.2019

14.00

D.Ü.Tıp Fak.Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Recep TEKİN

Diyarbakır Çadırkentte Kalan Erişkinlerde Tüberküloz Tarama Testi Olarak PPD ve Quantiferonun Karşılaştırılması

24.06.2019

09.00

D.Ü.Tıp Fak.Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Ağız-Diş-Çene Hastalıklar  ve Cerrahisi

Ersin KESKİN’in

Kritik Boyutlu Kemik Defeklerinde Denosumab ve Ozan Uygulamasının Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisinin Araştırılması.

21.05.2019

11.00

Ağız-Diş-Çene Cerrahisi Seminer Salonu

Halk Sağlığı

 

Süreyya YİĞİTALP RENÇBER

Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve SağlıkRisklerinin Değerlendirilmesi.

11.06.2019

10.00

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji

 

Müzeyyen YILDIRIM BAYLAN

Kronik Süpüratif Otitis Medialı Hastalarının Bakteriyolojik ve Klinik olarak Değerlendirilmesi.

21.06.2019

10.00

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi

Agajan RAHMANOV’un

Monolitik Lityum Disilikat Cam Seramik Bloklardan, Farklı Kalınlıkta Üretilen İndirekt Restorasyonların Glaze İşlemi   İçin Farklı Sayıda Fırınlama Sonucunda Renk Değişikliğinin Ve Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

26.12.2018

10.00

Protetik Diş Teravisi

Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi

Said Mirza KIZMAZ

Maxiller Anterior Tek Diş İmplant   Destekli Protezlerde Farklı Abutment Materyallerinin Değişik Açılarda Kullanımının Oluşturduğu Streslerin Sonlu Elemanlar Analizi Meto duyla incelenmesi

08.01.2019

10.00

Protetik Diş Teravisi

Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi

Cengiz GÜLEN

Süt  Dişlerinde Prenatal  ve Post Natal Sert Dokular Arasındaki Farkların ICP-MS Yöntemi İle İncelenmesi

27.11.2018

10.00

Protetik Diş Teravisi

Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji

Ekrem YAŞAR

Çoğul Dirençli Acinetobacter Baumannii Suşlarına Çeşitli Antibiyotik Kombinasyonlarının İn Vitro Sinerjistik Etkisi

22.02.2019

10.00

Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

Biyoistatistik

 

Emre DİRİCAN’ın

Makine Öğrenimi Yöntemlerini Kullanarak Evre III İnvaziv Duktal Karsinomlu Hasta Verilerinin Sınıflandırılması

25.02.2019

10.00

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

 

Feysullah Sacit ÖZTOPRAK’ın

Kapalı Otoparklarda Çalışanlarda Egzoz Gazı Maruziyetine Bağlı Ağır Metal ve Total Antioksidan Kapasitesi Seviyelerinin Ölçülmesi

18.12.2018

10.00

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

 

Biyokimya

 

Bünyamin SEVİM

 Kardiyopulmoner Hastalıklarda Serum Apelin Düzeyleri

10.12.2018

10.00

Biyokimya

Anabilim Dalı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Şule SAYAN

Fark Yüzey Hazırlama Yöntemlerinin, CAD/CAM Bloklarının Tamir Kompozitlerine Bağlanma Direnci Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

29.11.2018

11.00

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

 Seminer Odası

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Muhammet SAYAN

Fark Solüsyonlara Daldırılan Geleneksel Kompozitler İle CAD/CAM Kompozit Blokların Renk Değişimlerinin Değerlendirilmesi

29.11.2018

10.00

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

 Seminer Odası

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Metin BAKIR

Seramik ve Rezin İçerikli Farklı CAD/CAM Laminate Veneer Restorasyonlarda Bağlanma Direncinin Değerlendirilmesi

29.11.2018

12.00

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

 Seminer Odası

Anatomi

ARZU EKİNGEN

Truncus Coeliacus,Arteria Mesenterica Superior ve  Arteria Mesenterica İnferior’un  Varyasyonlarının MDBT İle İncelenmesi

26.11.2018

10.00

Anatomi Anabilim Dalı

Fizyoloji

Alparslan ŞAHİN

Diabetik Rat Modelinde Kafei k Asit Fenetil Esterin Göz Dokularına Etkilerinin Araştırılması.

30.11.2018

10.30

Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji

Abdulkadir TURGUT

Şiddetli Olmayan Preeklamptik Hastalarda Göbek Kordonu Plasenta Bağlantısındaki (Bağlantı Sapı) Bölgede İnflamasyon, Apoptosis ve Anjiyogenetik İlişkiin İmmunohistokimyasal Ultrastruktural Değerlendirilmesi.

15.11.2018

10.00

Histoloji ve Embriyoloji

Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Sema ÇİFÇİ

20-65 Yaş Arası Kişilerin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Etkileyen Etmenler Mardin Örneği.

26.11.2018

10.00

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Pedodonti

Ebru AKLEYİN

Diş Kök Kırıklarının Belirlenmesinde Üç Boyutlu Konik Işıklı Dental Tomografi İle Introral Radyografinin İnvitro Olarak Karşılaştırılması.

 27.11.2018

10.00

Diş Hek. Fak. Konferans Salonu

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Rojdan Ferman GÜNEŞ UYSAL

Temporom Andibular Eklem İç Düzensizliklerinin Tedavisinde Artrosentez İle Birlikte Ve Tek Başına Uygulanan Hyaluronik Asit Ve Trombositten Zengin Plazmanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

26.06.2018

10.00

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Seminer Salonu

Farmakoloji

EMRE UYAR

Akut Ketamin Uygulamasının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Araştırılması

27.03.2018

10.00

Farmakoloji Anabilim Dalı


Tıbbi Biyoloji


Murt YURT

Kronik Miyeloid Lösemili Hastalarda Tedaviye Yanıtlı ve Yanıtsız Olanların Ber-AbI Miktarı İle miRNA Düzeylerinin   Karşılaştırılması 


25.10.2018


10.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı