Tezli Yüksek Lisans Formları


Elektronik Ortam Formları (Elektronik Ortamda Katılan Jüriler İçin)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM-527  )


Tezli Yüksek Lisans Formları

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (FRM-332 )

Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM-333)

Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM-338)

Seminer Katılımcı İmza Tutanağı

Tez Konusu Öneri Formu  (FRM-335)

İkinci Danışman Talep  Formu (FRM-334)

Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044)

Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036 )

Ders Bildirim Formu

Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi

Özel Öğrenci Başvuru Formu  (FRM-149)

Sınav Sonuç Bildirim Formu (FRM-354)

Yatay Geçiş Başvuru Form u

Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Bildirim Form u

Öğrenime Ara İzni Öneri Formu (FRM-045)

Tez Başlığı Değişiklik Formu (FRM-457)
Lisansüstü Tez Konusu Değişiklik Formu (FRM-336)

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (FRM-353)


Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları  

Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu (FRM-342)

Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu (FRM-343)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (FRM-344)

İkinci Tez Danışmanı Talep Formu

Beyan

Tez Teslimi İlk Kontrol Formu

 

Tez Savunma Sınav Formla r ı

Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formu ( FRM-45 8)

Tez Savunma Sınavı İlan ve Bildirim Formu  (FRM-345 )

Tez Savunma Sınavı Tutanağı  (FRM-346)

Jüri Tez İntihal  Formu (FRM-339)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi For mu  (FRM-347)

Tez Değerlendirme Formu

 

 

Tez Teslim Formlar ı

Tez İntihal Formu (FRM-340 )

Tez Kabul Onay Sayfası 

Tez Teslim Danışman Onay Formu (FRM-348)

Me zuniyet-İlişik Kesme Formu

Tez Teslimi Son Kontrol Formu

Yayın Yayımlama İzin Belgesi

Yeni Mezun Anket Formu


Tez Yazım Şablonları

Tez Kapak Sayfası Şablonu

Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu

Özgeçmiş Şablonu

                                                                                                                     Günceleme 31/03/2021