Tezli Yüksek Lisans Seminer Duyuruları 

ÖĞRENCİ NO

 

ADI SOYADI

 

YÜKSEK LİSANS   /DOKTORA

 

 

DANIŞMANI

 

SEMİNER

KONU

TARİH

SAAT

YER

19858301
Emrah OĞRAŞ
Yüksek Lisans
Prof.Dr.M.Zülküf AKDAĞ
Statik ve Oldukça Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alan Uygulaması ve Hücresel Serbest Radikaller
23.12.2020
14:30

Biyofizik Anabilim Dalı

Seminer Odası


20059002
Şeyma GÖZGÜN
Yüksek Lisans
Prof.Dr.Cihat GÜZEL
Besin Alımının Düzenlenmesi
14.12.2020
14:00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Seminer Odası


20859007
Serhat ÇAKMAK
Yüksek Lisans
Prof.Dr.Mustafa KELLE
Solunum Yetmezliklerinin Fizyolojik Temeli
18.11.2020
14:00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Seminer Odası


19877301 Uğur UÇAR

YÜKSEK LİSANS

DOÇ.Dr Hüsnü Şahan GÜRAN Tavuk Yumurtalarında Yüzeysel Dekontaminasyon 12.06.2020 09:30 Veteriner Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Seminer Salonu

18857001

 

Abdulhakim KARADENİZ


Yüksek Lisans


Prof.Dr.Ömer SATICI


İstatistikte tahmin, Kesinlik ve Öngörü


29.05.2020


10:00


Biyoistatistik ABD.Seminer Salonu


18855004

Sevcan İZGİ

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Selahattin TEKEŞ

Genom

08.01.2020

11:00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

18855005

Gülsüm TUNEĞ

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Sevgi İrtegün KANDEMİR

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromik (CRISPR)

08.01.2020

10:00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

19853002

Şeyma CEBE

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Günay SAKA

Epidemiyolojik çalışmalarda hata kaynakları

11.11.2019

16:00

Halk Sağlığı ABD.Seminer Salonu

19853003

Elif  GÜNEŞ KAYA

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Günay SAKA

Türkiye’de beslenme sorunlarına yaklaşım

18.11.2019

16:00

Halk Sağlığı ABD.Seminer Salonu

19853004

Şeymanur  ODACI

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Günay SAKA

Dünyada çocuk sağlığının durumu

25.11.2019

16:00

Halk Sağlığı ABD.Seminer Salonu

19853001

Meryem GÖKTAŞ

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Ali CEYLAN

Sağlığın belirleyicileri

03.12.2019

16:00

Halk Sağlığı ABD.Seminer Salonu

19853006

Zeynep KESKİN

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Ali CEYLAN

Genel Sağlık Sigortasının Özellikleri

10.12.2019

16:00

Halk Sağlığı ABD.Seminer Salonu

19853005

Tuğba TEKİN

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Ali CEYLAN

Genel Sağlık Sigortasının Özellikleri

10.12.2019

16:00

Halk Sağlığı ABD.Seminer Salonu

19878001

Ramazan TUNÇ

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Hamdi TEMEL

Bor Bileşiklerinin Kozmetikte Kullanımı

10.01.2020

14:00

Ecz.Fak. Seminer Salonu

18878001

Sedat ÜSTÜN

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Elif  V.ORAL

Bazı Antidepresan İlaçların UV-Visible Spektroskopisi ile Analiz Yöntemleri

26.12.2019

10:00

Ecz.Fak. Seminer Salonu

19878002

Merve ARSLAN

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Işıl AYDIN

İlaç Çalışmalarında Yeşil Kimya

19.12.2019

11:00

Ecz.Fak. Seminer Salonu

19870302

Ebubekir ACAR

Yüksek Lisans

Doç.Dr.M.Erdem AKBALIK

Basit Midenin Histolojik Yapısı

10.07.2020

10:30

D.Ü Veteriner Fak.Temel Bilimler Seminer Salonu

19870301

Tuba FİDAN

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Hakan SAĞSÖZ

Endoplazmik Retikulumun ışık ve elektron mikroskobik yapısı

24.04.2020

10:30

D.Ü Veteriner Fak.Temel Bilimler Seminer Salonu

17880001

Esra ACIELMA

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Uğur ÇEVİK

Artikülasyon Bozukluğu ve Terapi Yaklaşımlar

30.12.2019

10:00

İletişim Fakültesi

17880002

Merve Pınar ŞAŞMAZ

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba YÜKSEL

Akıcılık Bozukluğunda Fluency Shaping Terapisi

30.12.2019

11:00

İletişim Fakültesi

17880003

Mustafa ÇETİNKAYA

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Ahmet TARCAN

İskeletsel ve Dişsel Ortodontik Anomaliler ve Konuşma Bozuklukları

30.12.2019

12:00

İletişim Fakültesi

 

Şehmus KAPLAN

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Engin DEVECİ

Plasenta ve Fetal Zarlar

06.10.2019

11:30/12:30

Histoloji ve Embriyoloji ABD.Seminer Salonu

 

Elçin ALTAY

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Ayfer AKTAŞ

Gametogenezis

24.12.2019

11:30/12:30

Histoloji ve Embriyoloji ABD.Seminer Salonu

 

Rohlat SEYREK

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Sevda SÖKER

İnsan Gelişiminin 1. Haftası

03.12.2019

11:30/12:30

Histoloji ve Embriyoloji ABD.Seminer Salonu

 

Zuhal ÇANKIRI

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Murat AKKUŞ

İnsan Gelişiminin 2. Haftası

10.12.2019

11:30/12:30

Histoloji ve Embriyoloji ABD.Seminer Salonu

 

Hayat AYAZ

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Yusuf NERGİZ

Hepatositlerin Işık ve Elektron Mikroskopik Yapısı

20.11.2019

11:30/12:30

Histoloji ve Embriyoloji ABD.Seminer Salonu

18855002

Esra İLDENİZ

Yüksek Lisans

Dr.Öğ.Üyesi Diclehan ORAL

Down ve Turner Sendromu

02.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

188855001

Deniz DURMUŞ

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Selahattin TEKEŞ

Kromozomda yapısal ve Sayısal Anomalileri

17.04.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

18855003

Zeynep KOCA

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Mahmut BALKAN

Hücre İskeleti

15.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

17855003

Huda KASSEM

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Mahmut BALKAN

Epigenetik

29.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

18880001

Zehra BİRİŞİK

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Ahmet TARCAN

Yutma-Yutma Bozukluğu-Terapi Yaklaşımları

21.05.2019

11.00

Dil Konuşma Terapistliği

18880002

Ayşe Merve BUDAK

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Ahmet TARCAN

Motor Konuşma Bozuklukları ve Terapiye Genel Bakış

21.05.2019

12.00

Dil ve Konuşma Terapistliği

18870301

Hasan ALKLAYÖZEVREN

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Berna GÜNEY SARUHAN

Dil Papilları’nın Histolojik ve Mikroskopik Yapısı

17.05.2019

09.00

Veteriner Temel Bilimler Seminer Salonu

1888880002

Ayşe Merve Budak

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Ahmet TARCAN

Motor Konuşma Bozuklukları ve Terapiye Genel Bakış

21.05.2019

12.00

Dil ve Konuşma Terapisi

 

17453537724

Zehra BİRİŞİK

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Ahmet TARCAN

Yutma-Yutma Bozukluğu - Terapi Yaklaşımları

21.05.2019

11.00

Dil ve Konuşma Terapisi

17877004

Aynur POLAT

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Aydın VURAL

Kırmızı Et Tüketimi ve Sağlık İlişkisi

04.04.2019

10.00

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

17855002

Ahmet Serhat BAYAR

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Hilmi İSİ

Yaşlanma ve Yaşlılık

28.11.2018

14.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

17855001

Gülbahar Güzel ERDAL

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Hilmi İSİ

Mikrodelesyon Hastalıkları

28.11.2018

11.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

16855001

Fikriye Fulya KAVAK

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üye.Diclehan ORAL

Frajil  X

22.11.2017

11.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

16855002

Mustafa EKİN

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Mahmut BALKAN

Epigenetik Mekanizmaları

22.11.2017

14.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

17880004

Rukiye DİYARBAKIRLIOĞLU

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Ahmet TARCAN

Velofarengeal Disfonksiyon& Eşlik Eden Konuşma Problemleri

08.01.2019

10.30

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

17877005

Emine TANAMAN

Yüksek Lisans

Porf. Dr. Aydın VURAL

Toksijen Patojen  olarak S. Aureus

21.12.2018

10.00

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Toplantı Salonu

17877008

Zeynep GÜNEY

Yüksek Lisans

Porf. Dr. Aydın VURAL

Probiyotikler ve Sağlık Üzerine Etkileri

21.12.2018

10.00

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Toplantı Salonu

17878002

Irmak TANAMAN

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet BOĞA

Türkiye’deki Teucrium türlerinin Biyolojik ve Kimyasal yönden İncelenmesi.

31.05.2018

16.00

Eczacılık Fakültesi Seminer Salonu

17854001

Hatice ORTAÇ

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Ömer SATICI