Doktora Seminer Duyuruları

 

ÖĞRENCİ NO

 

ADI SOYADI

 

YÜKSEK LİSANS   /DOKTORA

 

 

DANIŞMANI

 

SEMİNER

KONU

TARİH

SAAT

YER19851001Abdullah   OĞUZDoktora


Prof.Dr.M.Cudi TUNCER
Karaciğerin Vasküler Anotomisi 10/12/2020 14:00 Doç.Dr.Şükrü DOĞRUYOL Seminer Odasında Yapılacaktır
20883004 Nahit SAYLAK Doktora Doç.Dr.Semih ALTAN Ortopedik Cerrahide Biyolojik Osteosentez 28.12.2020 10:00 Veteriner Fak.Klinik Bölümü Seminer Odası 

19869002 
Nazan BAKSİ
Doktora
Dr.Öğr.Üyesi Aynur ŞİMŞEK


Laboratuvar Hayvanlarında Görülen Zoonoz Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri


04.12.2020
14:00
Veteriner Fak.Klinik Bölümü Seminer Odası
20859003
Gülsüm ASİLKAN KALDIK
Doktora
Prof.Dr.Hüda OFLAZOĞLU DİKEN
Hematopoietik Faktörlerin Etki Mekanizmaları
02.12.2020
14:00
Fizyoloji ABD.Seminer Odası
20859004
İhsan KARABULUT
Doktora
Prof.Dr.Basra DENİZ OBAY
Diyabet Depresyon İlişkileri
15.01.2021
14:00
Fizyoloji ABD.Seminer Odası
20859005
Harun GENCER
Doktora
Prof.Dr.H.Murat BİLGİN
İnkreatin Hormonlarının Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarının Sindirim Sistemi Üzerindeki Etkileri
24.12.2020
14:00
Fizyoloji ABD.Seminer Odası

17852006 
Sevil KIRATLI
Doktora
Prof.Dr.Ayfer AKTAŞ
Optik Sinir Gelişimi ve Histolojisi
01.02.2019
14:30
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Nilüfer DÖNMEZDİL
Doktora
Doç.Dr.Selçuk TUNİK
Merkezi Sinir Sistemi Bağ Dokusu
20.04.2020
11.30-12:30
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Serhat EGE
Doktora
Prof.Dr.Murat AKKUŞ
İmplantasyon ve İmplantasyon Fizyolojisi
11.05.2020
11.30-12:30
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Nurullah PEKER
Doktora
Prof.Dr.Murat AKKUŞ
Fertilizasyon Mekanizması
11.06.2020
11.30-12:30
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Serap Mutlu ÖZÇELİK
Doktora
Prof.Dr.Murat AKKUŞ
Pbortus ve Pbortus nedenleri
18.05.2020
11.30-12:30

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim DalıSenem ÇETİN
DURAN
Doktora Prof.Dr.Ayfer AKTAŞ Sertoli Hücrelerinin Işık Elektron Mikroskop Yapısı 27.04.2020

11:30

12:30

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
19852005 Işılay Sezen ERMİŞ Doktora Prof.Dr.Engin DEVECİ Granüloza Hücre Yapısı ve Fonsiyonları 06.04.2020

11:30

12:30

Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

19870001

Nurşin AYDIN

Doktora

Prof.Dr.Aydın KETANİ

Hücre Yüzey Farklılaşmalarının Fonksiyonları ve ışık-elektron mikroskobik görüntüleri

10.07.2020

13:30

D.Ü Veteriner Fak.Temel Bilimler Seminer Salonu

19869009

 

Ömer Faruk KATANALP

Doktora

Dr.Öğr.Üyesi Akın KOÇHAN

Köpeklerde Fungal Dermatozlar ve Tedavi Yaklaşımları

20.12.2019

14.00

Veteriner Fak.Klinik Bilimler Bölümü Seminer Salonu

 

Mehmet OBUT

Doktora

Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Plasenta İnvazyon Anomalileri

13.11.2019

11:30/12:30

Histoloji ve Embriyoloji ABD.Seminer Salonu

 

Süleyman Cemil OĞLAK

Doktora

Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Picos ve Endometrozisis

27.11.2019

11:30/12:30

Histoloji ve Embriyoloji ABD.Seminer Salonu

 

Serkan EKİNCİ

Doktora

Prof.Dr.Sevda SÖKER

İnsan Gelişiminin 3. Haftası

17.12.2019

11:30/12:30

Histoloji ve Embriyoloji ABD.Seminer Salonu

16860002

Alican BİLDEN

Doktora

Prof.Dr.Selahattin ATMACA

Anarerobik Enfeksiyonlar

12.12.2019

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

16860002

Alican BİLDEN

Doktora

Prof.Dr.Selahattin ATMACA

Bağırsak parazitleri ve tanı testleri

19.03.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

16860001

İbrahim Halil ŞAHİN

Doktora

Prof.Dr.Nezahat AKPOLAT

Tüberkülozun moleküler tiplendi

07.11.2019

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

16860001

İbrahim Halil ŞAHİN

Doktora

Prof.Dr.Nezahat AKPOLAT

Solunum yolu etkenlerinin moleküler tanısı

13.02.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

16860001

İbrahim Halil ŞAHİN

Doktora

Prof.Dr.Nezahat AKPOLAT

İnvaziv fungal enfeksiyonlar-review

28.05.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

15860301

Nevin KALKANLI

Doktora

Prof.Dr.Selahattin ATMACA

Maya mantarlarında yeni adlandırmalar

21.11.2019

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

15860301

Nevin KALKANLI

Doktora

Prof.Dr.Selahattin ATMACA

Antifungal direnç testleri ve yorumlanması

27.02.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

 

 

15860301

Nevin KALKANLI

Doktora

Prof.Dr.Selahattin ATMACA

Nadir enfeksiyon etkenleri

11.06.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

17860001

Zeynep AYAYDIN

Doktora

Prof.Dr.Selahattin ATMACA

Karbapenem dirençli non-fermenter bakteriler

02.01.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

17860001

Zeynep AYAYDIN

Doktora

Prof.Dr.Selahattin ATMACA

Transplant hastalarında enfeksiyon etkenleri

09.04.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji AB D.Seminer Salonu

15860302

Neslihan GENİŞEL

Doktora

Prof.Dr.Kadri GÜL

Antibiyotik direnç testleri

07.05.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

18860301

Berrin ÖZKAN GERGİN

Doktora

Prof.Dr.Nezahat AKPOLAT

Enterobacterales üyelerinde karbapenem direnci

23.01.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

18860301

Berrin ÖZKAN GERGİN

Doktora

Prof.Dr.Nezahat AKPOLAT

Enterbacterales’te güncel direnç saptama testleri

14.01.2020

13:30/14:30

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.Seminer Salonu

13855001

Selver ÖZEKİNCİ

Doktora

Doç.Dr.Selehattin TEKEŞ

Ebı Cirosunun Mikrotübül Artı olarak negatif Düzenlemesi Mikrotübül İle İlişkili

18.04.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 

17856301

Mehmet Nuri GÖRDÜK

Doktora

Doç.Dr.İlker KELLE

Antidepresanlar

22.05.2019

10.30

D.Ü.Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji ABDalı

18852002

Fırat ŞAHİN

Doktora

Prof.Dr.Engin DEVECİ

Anaplastik Tiroid Karsinomunda EpCAM,CD44 Varyant İzoformları ve Claudin-7 Ekspresyon Birlikteliği

22.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

18871602

Özgür ARSLAN

Doktora

Doç.Dr.M.Hanifi DURAK

Protoonkogenler-Onkogenler

21.05.2019

10.00

Veteriner Temel Bilimler Seminer Salonu

18852001

Fırat AŞIR

Doktora

Prof.Dr.Engin DEVECİ

Hipofiz (pitüiter) somatotrof adenomlarında STAT3 ekspresyonu büyüme hormonu fazla sekresyonuna neden olur.

15.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

18873302

Yasemin KAPLAN BİLMEZ

Doktora

Prof.Dr.Nihat ÖZYURTLU

Evcil Hayvanlarda Beslenmenin Üremeye Etkisi

24.05.2019

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimler Bölümü Konferans Salonu

18873301

Elif EKİNCİ

Doktora

Prof.Dr.Servet BADEMKIRAN

Evcil Hayvanlarda Gebelikte İlaç Kullanımı

20.05.2019

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimler Bölümü Konferans Salonu

18871602

Özgür Aslan

Doktora

Doç.Dr. M.Hanifi DURAK

Oncogen ve Prpto-Onkojenler

21.05.2019

13.30

Vet.Fak. Temel Bilimler Seminer Salonu

18871601

Halil AYHAN

Doktora

Prof.Dr. Sema GÜRGÖZE

Arteriyel Kan Gazlarının Yorumlanması

21.05.2019

14.00

Vet.Fak. Temel Bilimler Seminer Salonu

18851001

Hüseyin ÖZEVREN

Doktora

Prof.Dr.M.Cudi TUNCER

Limbik Sistem Anatomisi

04.04.2019

09.00

Anatomi

18852002

Fırat ŞAHİN

Doktora

Prof.Dr. Engin DEVECİ

Kök Hücre; Genel Bir Bakış

10.01.2019

11.00

Histoloji ve Embriyoloji

17871601

İlhan SABANCILAR

Doktora

Prof.Dr. Beran YOKUŞ

Kanser Tedavisinde Gelişen İlaç Direnci

21.12.2018

13.45

Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı

17877006

Reşat ÇİFTÇİ

Doktora

Doç.Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN

Şarbon ve Halk Sağlığı

21.12.2018

11.00

Besin/Gıda Hijyeni ve Tek.Anabilim Dalı

17873302

Nahit  SAYLAK

Doktora

Prof.Dr. Nihat ÖZYURTLU

Sütçü İneklerde Klinik Mastitis

10.01.2019

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimleri Konferans Salonu

16873301

Kadir Mircan İNAN

Doktora

Prof.Dr. Servet BADEMKIRAN

İneklerde Embriyonik Mortalite

07.01.2019

11.00

Veteriner Fak.Klinik Bilimleri Konferans Salonu

17873301

Ali Ekber TEKDAL

Doktora

Doç.Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN

İneklerde Meme ve Meme Başı Derisi Hastalıkları

21.12.2018

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimleri Konferans Salonu

17873303

Hasret YILDIRIM

Doktora

Doç.Dr. Mehmet KÖSE

Koyunlarda Anöstrus Döneminde Östrusun Uyarılması

07.01.2019

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimleri Konferans Salonu

Fizyoloji

Hamza KAYA

Doktora

Arter Basıncının Kontrol Mekanizmaları

07.05.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Arter Basıncının Kontrol Mekanizmaları

Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Ahmet ÇELİK

Doktora

Gıda Endüstrisinde İzlenebilirlik Uygulamaları

04.05.2018

09.30

Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 

Gıda Endüstrisinde İzlenebilirlik Uygulamaları

Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Zeynep GÜNEY

Doktora

İşleme Yöntemlerinin Gıdalardaki Allerjen Maddeler Üzerine Etkisi

04.05.2018

10.00

Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 

İşleme Yöntemlerinin Gıdalardaki Allerjen Maddeler Üzerine Etkisi

Fizyoloji

Dilek AYGÜN KEŞİM

Doktora

Uyku Fizyolojisi

27.04.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Uyku Fizyolojisi

Fizyoloji

Ömer Faruk ALAKUŞ

Doktora

Arteryal Kan Basıncının Regülasyonunda Diüretikler ve Etki Mekanizmaları

18.04.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Arteryal Kan Basıncının Regülasyonunda Diüretikler ve Etki Mekanizmaları

Fizyoloji

Atakan ÖZTÜRK

Doktora

Hipotalamus ve Beslenme Davranışı

30.03.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Hipotalamus ve Beslenme Davranışı

Fizyoloji

Gül Şahika GÖKDEMİR

Doktora

Kapsaisin Fizyolojik Etkileri

30.03.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Kapsaisin Fizyolojik Etkileri

Fizyoloji

Ahmet YILMAZ

Doktora

Metabolizma ve Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi

12.03.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Metabolizma ve Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi