Doktora Formları

Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında Kalite Dokümanları (formlar, listeler, prosesler, prosedürler, talimatlar vb.) güvenlik sebebiyle kurum dışına kapatılarak sadece kurum içine açılmış olup, erişim için internet kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yapılması gerekmektedir. 

Bu nedenle formlara Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü'nün yukarıda belirtilen sayfası üzerinden erişilebilecektir.Elektronik Ortam Formları (Elektronik Ortamda Katılan Jüriler İçin)

Doktora Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM-523 )

Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı   (FRM-524  )  

Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM-525)

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı (FRM-526 )

 

Kayıt ve Ders Dönemi Formları

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu  (FRM-332 )

Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM-333 )

Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM-338 )

Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044 )

Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036 )

Ders Bildirim Formu

Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi

Özel Öğrenci Başvuru Formu

Sınav Sonuç Formu

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Bildirim Formu

Öğrenime Ara İzni Öneri Formu (Kayıt Dondurma-FRM-045)

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (FRM-353)

 

Doktora Yeterlik Formları

Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu (FRM-355 )

Yeterlik Sınav Sonucu Formu (FRM-356 )

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347 )

 

Tez İzleme Komitesi Formları

Tez İzleme Komitesi Öneri  Formu (FRM-357)

Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Başvuru Formu (FRM-358 )

Tez Konusu Önerisi Sınav Sonuç Formu (FRM-359)

İkinci Tez Danışmanı Talep Formu (FRM-334 )

Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı (FRM-360 )

Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Teklifi Formu (FRM-364)

Tez Başlığı Değişiklik Formu (FRM-457)

Lisansüstü Tez Konusu Değişiklik Formu (FRM-336)

 

Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları  

Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu  (FRM-343)

Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (FRM-361)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (FRM-344 )

Beyan

Tez Teslimi İlk Kontrol Formu

 

Tez Savunma Sınav Formları

Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (FRM-458)

Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu (FRM-345 )

Doktora Tez Değerlendirme Formu (FRM-362 )

Tez Savunma Sınav Sonuç Formu (FRM-363)

Jüri Tez intihal Formu (FRM-339)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347 )

 

 Tez Teslim Formları

Tez intihal Formu (FRM-340)

Tez Teslimi Danışman Onay Formu (FRM-348)

Tez onay belgesi


Tez Yazım Şablonları

Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu

Özgeçmiş Şablonu

Kayıt Silme Formu (FRM-041)


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Doktora Tezi Kapak Sayfası Şablonuİndir
Doktora Tezi Onay Sayfasıİndir
Mezun anket formuİndir
Tez teslim son kontrol formuİndir
Tez teslimi ilk kontrol formuİndir