Mühendislik Fakültesi Mühendislik DergisiDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi (MD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Temmuz 2010'da yayın hayatına başlamıştır.

Yazışma Adresi:

Mühendislik Dergisi, Koordinatörlük ve Yayın Bürosu 
Dicle Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi  
21280, Diyarbakır- Türkiye 
web(Dergipark) https://dergipark.org.tr/dumf