Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreteri

Adı Soyadı

Görevi

Mehmet Emin Eraslan

Fakülte Sekreteri