Mühendislik Fakültesi 2022 Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Mühendislik Fakültesi 2022 Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 

Memnuniyet Oranı % 68,86
Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlından Alınmıştır.