Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları Görev Süreleri

Adı Soyadı

Bölümü - Anabilim Dalı

Başlama

Bitiş

Prof.Dr.Vedat ORUÇ

Termodinamik A.B.D. Başkanı

13.11.2020

13.11.2021

Prof.Dr. Erol KILIÇKAP

Konstrüksiyon ve İmalat A.B.D. Başkanı

04.11.2019

04.11.2022

Doç.Dr. Atilla DEVECİOĞLU

Enerji A.B.D. Başkanı

02.11.2018

02.11.2021

Dr.Öğr.Üyesi Gurbet ÖRÇEN

Mekanik A.B.D. Başkanı

13.04.2021

13.04.2024

Dr.Öğr.Üyesi  Mesut HÜSEYİNOĞLU

Makine Teorisi ve Dinamiği A.B.D. Başkanı

24.04.2019

24.04.2022

Doç.Dr.Abdulhalim KARAŞİN

Yapı A.B.D. Başkanı

08.10.2019

08.10.2022

Doç.Dr.Nizamettin HAMİDİ

Hidrolik A.B.D. Başkanı

28.11.2020

28.11.2023

Doç.Dr. M.Salih KESKİN 

Geoteknik A.B.D. Başkanı

01.10.2019

01.10.2022

Dr. Öğr.Üyesi M. Hayrullah AKYILDIZ

Ulaştırma A.B.D. Başkanı

30.03.2020

30.03.2023

Prof.Dr. Mehmet AKIN

Elektronik A.B.D. Başkanı

16.02.2021

16.02.2024

Prof.Dr.İbrahim KAYA

Devreler ve Sistemler A.B.D. Başkanı

18.02.2021

18.02.2024

Doç. Dr. Bilal GÜMÜŞ

Elekrik Makinaları A.B.D. Başkanı

12.02.2021

12.02.2024

Prof.Dr.M.Siraç ÖZERDEM

Elektrik Tesisleri A.B.D. Başkanı

01.10.2019

01.10.2022

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin TUTAY

Haberleşme A.B.D. Başkanı

01.10.2019

01.10.2022

Doç. Dr. Bahattin KURT

Elektromanyetik Alan ve
Mikrodalga Teknikleri A.B.D. Başkanı


12.04.2020

12.04.2023

Prof .Dr.Mustafa AYHAN

Maden İşletme A.B.D. Başkanı

01.03.2019

01.03.2022

Prof.Dr.Fatma Deniz ÖZTÜRK

Cevher Hazırlama A.B.D. Başkanı

08.10.2019

08.10.2022

Prof.Dr.Orhan KAVAK

Genel Jeoloji A.B.D. Başkanı

20.04.2020

20.04.2023