Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanları ve Başkan Yardımcıları Görev Süreleri

Adı Soyadı

Görevi

Başlama

Bitiş

Prof.Dr. Abdullah TOPRAK

Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı

28.03.2018

28.09.2021

Prof.Dr. Mustafa AYHAN

Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı

07.09.2020

07.09.2023

Prof.Dr. Vedat ORUÇ

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

24.11.2020

24.11.2023

Prof.Dr. Zeynel Fuat TOPRAK

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

21.03.2019

21.03.2022

Dr. Ali EM

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yard.

05.10.2020

21.03.2022 

Dr. Öğr. Üyesi Senem YILMAZ ÇETİN

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yard.

21.03.2019 

21.03.2022 

Doç.Dr. Bilal GÜMÜŞ

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı

07.05.2019

07.05.2022


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANSIZ


Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkan Yard.

  24.09.2020        07.05.2022 

Dr. Öğr. Üyesi M.Ali ARSERİM

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkan Yard.

07.05.2019 

07.05.2022 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NERGİZ

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

01.04.2020

01.04.2023