Danışmanlık

Fakültemizde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları üniversite, kamu ve sanayi işbirliği çerçevesinde aşağıdaki konularda danışmanlık yapmaktadır:

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 • Elektronik Devre Tasarımı
 • Gömülü Sistem Tasarımı
 • PLC ile Otomasyon Yazılımı
 • Yenilenebilir Enerji ile Sistem Tasarımı
 • Güneş Enerjisi Santral Tasarımı ve Analizi
 • Enerji Verimliliği Uygulamaları
 • Elektrik Makinalarının Kontrolü

 

Maden Mühendisliği

 • Maden ve Kömür Sahalarının Aranması ve Üretiminin Planlanması,
 • Jeolojik Etüt Çalışmaları,
 • Açık Ocak Şev Stabilitesi,
 • Tarihi Yapılarda Kullanılan Harç ve Taşların Analizi,
 • Delme-Patlatma Projeleri,
 • Konvansiyonel Kazı ve TBM Tünelciliği,
 • Mermer Kesme ve Üretim Yöntemleri,
 • Madencilik ve Çevre,
 • Maden Hukuku,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Kömür ve Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme

 

İnşaat Mühendisliği

 • Güncellenecektir…

 

Makine Mühendisliği

 • Güncellenecektir…