1kV üstü ve 1 kV altı SMM Belgesi Alma Koşulu İle İlgili Duyuru

09.02.2021


Elektrik Elektronik Mühendisleri 1 kV altı tesisler ile ilgili hizmetleri yürütecek “Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesini” almaya unvanları gereği doğal olarak sahiptirler. Bunun dışında 1 kV üstü ve  1kV altı tesisler ile ilgili SMM Belgesi de talep edebilirler. Elektrik-elektronik mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Elektrik-elektronik mühendislerinin transkriptinde "elektrik makineleri", " iletim sistemleri", " dağıtım sistemleri", " güç sistemleri", " enerji sistemleri", " elektrik tesisleri", " koruma", "yüksek gerilim tekniği" veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulunması durumunda elektrik-elektronik mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi, düzenlenir”  (EMO Serbest Müşavir Mühendis Hizmetleri Yönetmeliği Madde 9/h/8) Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince bölümümüz öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yukarıda adı geçen derslerden üçünü almaları halinde 1 kV üstü ve 1 kV altı tesisler için SMM Belgesi almaları mümkün olacaktır.

 

Bölümümüzde Bu grup içerisinde yer alabilecek dersler şunlardır:

 

EEZ301

ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

EESB013

ELEKTRİK MAKİNALARI 1

EESB014

ELEKTRİK MAKİNALARI 2

EESB026

ELEKTRİK TESİSLERİ

EESB027

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

EESB028

ENERJİ İLETİM HATLARI

EESB029

GÜÇ SİSTEM ANALİZİ

EESB030

GÜÇ SİST. BİL. DEST. ANALİZİ

EESB033

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ I

EESB034

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ II

EESB035

GÜÇ SİSTEMLERİNDE ÖLÇME VE KORUMA

EESB036

ELEKTRİK TESİS PROJESİ

EESB064

ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİ

 

Aynı Grup içerisinde yer alan derslerin (Yüksek Gerilim Tekniği 1, Yüksek Gerilim Tekniği 2 veya Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Elektrik Makinaları 1, Elektrik Makinaları 2 gibi) alınması halinde, gruptaki tüm derslerin alınması beklenmemekte ancak bunlar tek ders olarak nitelendirilmektedirler. 31 Temmuz 2020 öncesinde mezun olup söz konusu 3 dersi tamamlayamayan öğrencilerimiz, DÜSEM (D.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi)’ne başvurarak bölümümüzde açılan dersleri özel öğrenci statüsünde alabilirler.