Kabul Edilen Bildiriler

25.09.2022


 

ULUSLARARASI EL-CEZERİ ÇALIŞMALARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI SEMPOZYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER


S.No

Yazarlar

Bildiri İsmi


1

Prof. Dr. Zekai ŞEN

Yapay Zeka Öncüsü Bediuzzaman Ebu-l İz Er-Razzaz el-Cezerî


2

Prof. Dr. Ali BORAN

Artuklu Eserlerinden Ulu Beden ve Yedi Kardeş Burçlarının Mimarisi ve Tasarımsal Özellikleri


3

Prof. Dr. İrfan YILDIZ

El- Cezerî’nin Yaşadığı Diyarbakır Artuklu Sarayı


4

Prof. Dr. Adnan ÇEVİK

Hasankeyf Artukluları ve Diyarı Bekr Bölgesindeki Etkileri


5

Doç. Dr. Elif GÜLTEKİN

Cezerî’nin Kan Miktarını Ölçen Aletleri


6

Doç. Dr. Zekai ERDAL

Hasankeyf’te Artuklu Devri Su Kanalı ve el-Cezerî


7

Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU

El-Cezerî’nin Hayatı


8

Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK

İsmail Ebul- İz el- Cezerî Taş Köprüsü Tasarım ve Uygulama Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma


9

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KULA

Teknolojik Gelişimlerin Dini ve Kamusal Alanlara Müdahalesi (Dijitalleşme Örneği)


10

Dr. Öğr. Üyesi Fegani BEYLER

El-Cezerî’nin Bilimsel Mirasıyla İlgili Rusça Çalışmalarda Metodolojik Sorunlar


11

Dr. Öğr. Üyesi Harun TAKCI

Felsefi İlimler Sınıflaması Bağlamında Mantık ve Geometri ile Hiyel İlmi Arasındaki İlişki


12

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TOP

Cizre Ulu Camii ve el- Cezerî’nin Tasarladığı Kapı Tokmakları


13

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Dirik

El-Cezerî'nin İcatları ve Günümüz Teknolojisine Etkileri


14

Öğ. Gör. Rüçhan KEÇECİ

El-Cezerî Güneş Saatinin Sanatsal Yorumu15

Arş. Gör. Hüseyin KARAÇAM

Amid (Hasankeyf) Artuklularının Diyarbakır’daki Kitabeleri


16

Arş. Gör. Dr. Mekki ULUDAĞ

The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices and al-Jazari


17

Dr. Şakir DİCLEHAN

Artukluların Bilim ve Kültüre Verdikleri Önem18

Ramazan BAKKAL

El- Cezerî, Bilim ve Sivil Toplum Önderlerinin Sorumluluğu


19

Tunay ALKAN

El- Cezerî’nin Kitab-ül Hiyel’indeki Kültürel, Dini ve Mitolojik Semboller


20

Tunay ALKAN

El Cezerî ve Makinaları Hakkındaki Bilgilerin (Medyatik ve/veya Popülist) Değerlendirilmesi


21

Abdullah YAŞİN

İsmail Ebul-İz el- Cezerî


22

Eylül SAKUR

Bilinmeyen Yönleri ile Ebü’l İz İsmail İbn-i Rezzaz el-Cezerî


23

Prof. Dr. Wilfred de Graaf

A 12/13th century box in the Basilica of Saint Servatius in Maastricht resembling the chest with combination lock described by Al-Jazari 

24

Uzm. Pınar GÜRHAN KILIÇ

El Cezeri’nin Fıskiyeler Çalışmasının Diyarbakır Havuz Mimarisine Yansıması


Prof. Dr. İsmail AYTAÇ


25

Dr.Öğr.Üyesi Berivan EKİNCİ -  Hatice Aygün KILIÇ

Müzede Matematik Dersi: Filli Su Saati


26

Uzm. Ahmet DEMİR

Diyarbakır ve Çevresinde Eyyûbî Hâkimiyeti


27

Prof. Dr. Yavuz UNAT

Teknoloji Tarihinde el-Cezerî’nin Yeri


28

Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN

Cezeri Örneğinde Bir Teknoloji Sosyolojisi Denemesi


29

Prof. Dr. Atilla BİR- Prof. Dr. Mustafa KAÇAR

Bir el- Cezer'i Hayranı Takiyyüddin el-Rasid ve Kitabı El-Turuk El-Senniye Fi'l-Alet El-Ruhâniye (Olağanüstü Aletlerin Yapımında Şahane Yöntemler)


30

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU

El Cezerî’nin el- Câmi’ Eserinin Nüshaları Üzerine Bir Değerlendirme.


31

Doç. Dr. Ayşe KÖKCÜ

İlm-i Hiyel Kavramı ve Cezerî


32

Dr. Öğr. Üyesi Tuba UY MAZ

El Cezerî ve Takiyüddin el-rasıd’a Etkisi


33

Dr. Öğr. Üyesi İrem ASLAN SEYHAN

El Cezerî’de Makara ve Makara Sistemleri


34

Arş. Gör. Bihter TÜRKMENOĞLU

Cezerî’nin Mühendislik Tarihindeki Yeri


35

Dr. Seyit Ahmet ARSLAN

El- Cezerî’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Şehrin Kültür, Sanat ve Edebiyatına Etkisi.


36

Prof. Dr. Mehmet Siraç ÖZERDEM

El-Cezeri'nin Temel Robotik Tasarımlarının Algoritmik Açıdan Değerlendirilmesi


37

Doç. Dr. Ali KARAKAŞ

Bir İslam Bilim Tarihçisi Olarak Fuat Sezgin ve El-Cezerî’ye Yaklaşımı