ÖNEMLİ TARİHLER

Önemli Tarihler

 

Important Dates

Sempozyum İlanı

27/06/2022

Announcement of Symposium

Özet Gönderim Son Tarih

20/09/2022

Abstract Submission Deadline

Özet Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

22/09/2022

Decision on Abstracts

Kabul Edilen Özetler ve Program Kitapçığının Yayınlanması

25/09/2022

Accepted Abstracts and Program Booklet

Bildiri Tam Metin Son Gönderme Tarihi

25/10/2022

Full Paper Submission Deadline

Sempozyum Tarihi

6-8/10/2022

Symposium Date

Sempozyum Kitabının Yayınlanması

12/2022

Publishing of Proceedings