Yönetim KuruluDr. Öğr. Üyesi Fatih Selim ERDAMAR  (Başkan)


Prof. Dr. Mehmet Halim BAŞKAN                         Dr. Öğr. Üyesi Münire Meral YAĞÇI

Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYDEMİR                       Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MUT

Dr. Öğr. Üyesi Sadrettin TUSUN                        Öğr. Gör. Yazgım DEMİR AKYIL