Hakkımızda


“Dicle Üniversitesi öğrencilerine ve personeline, kişilere, kamu ve özel sektöre, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları 
 ve bizzat talep ettikleri alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmak 
 ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak” amacı ile 2010 yılında kurulan Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSEM), 
 bu amacı doğrultusunda 2020 yılı sonuna kadar düzenlediği yaklaşık 200 eğitim programı ile İlimizde ve Bölgemizde binlerce kişiye eğitim hizmeti sunmuştur.
          Tecrübeli ve donanımlı akademisyen kadrosunu, teknolojik ve fiziksel imkanları bünyesinde barındıran DÜSEM, 
 talep edilecek her türlü eğitim, kurs ve sertifika programını, Merkezimiz binasında ya da talep edilen mekanlarda gerçekleştirebilecek 
 kapasiteye sahip bulunmaktadır.