Müdürün Mesajı

Dijitalleşen dünyada ve emek piyasasında rekabetin artmasıyla istihdam şartları giderek değişmektedir. Eğitim-öğretim sürecinde bulunan tüm bireylerin ve vatandaşların iş gücü piyasası ve bireysel gelişimleri için yeterlilik ve yetkinliklerini geliştirmesi zorunlu hale gelmiştir. Kişilerin aldığı diplomalara ek olarak, kariyer planlama ve istihdama katılma anlamında danışmanlık faaliyetleri ve eğitim programları önemli hale gelmiştir.

“Eğitim ve Kariyerde Süreklilik” ilkesiyle, çalışmalarına devam eden Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSEM) Dicle Üniversitesi öğrencilerine ve personeline, kişilere, kamu ve özel sektöre, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları  ve bizzat talep ettikleri alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar konferanslar ve, danışmanlık hizmetleri sunar.

Bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak amacı ile 2010 yılında kurulan Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSEM),  bu amacı doğrultusunda 2020 yılı sonuna kadar düzenlediği yaklaşık 200 eğitim programı ile ilimizde ve bölgemizde binlerce kişiye eğitim hizmeti sunmuştur. Tecrübeli ve donanımlı eğitmen kadrosu, teknolojik ve fiziksel imkânları bünyesinde barındıran DÜSEM, talep edilecek her türlü eğitim, kurs ve sertifika programını, Merkezimiz binasında ya da talep edilen mekanlarda gerçekleştirebilecek kapasiteye sahiptir.

                                                                                                          Dr. Öğretim Üyesi Fatih Selim ERDAMAR

                                                                                                                                 Müdür v.