Sosyoloji Program Çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere ve bu bilgilerin uygulamadaki yansımalarını göz önünde bulundurabilecek ileri düzeyde bilgi sahibidir.

P.Ç. 2

Sosyal bilimlerdeki temel kavramları kavrayabilme ve kavramlar arasındaki ilişkiyi kurabilme bilgisine sahiptir.

P.Ç. 3

İnsanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgiye sahiptir.

P.Ç. 4

Toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.