Misyonumuz

   - Genel sosyolojik bilgilerle donanmış; sosyal, yapı, süreç ve pratikler hakkında araştırmalar yapabilen sosyologlar yetiştirmek,

 - Bölge, ülke ve dünyadaki sosyal sorunlara yönelik araştırmalar gerçekleştirerek, gündeme cevap verecek bir merkez haline gelmektir.