Sosyoloji Akademik Kadro


GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANA BİLİM DALI


PROF. DR. RÜSTEM ERKAN

Görevi: Sosyoloji (Bölüm Başkanı) Genel Sosyoloji ve Metodoloji (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Telefon: 0 (412) 241 10 00  Dahili: 8204

D. Ü. E-Posta : rerkan@dicle.edu.tr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ARŞ. GÖR. MEHMET AKAY

Görevi: Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD (Araştırma Görevlisi)(ÖYP)

Telefon: 0 (412) 241 10 00  Dahili: 8277

D. Ü. E-Posta : mehmet.akay@dicle.edu.tr

 

TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME ANA BİLİM DALI


PROF. DR. NACİYE YILDIZ

Görevi:Toplumsal Yapı Ve Değişme (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Telefon: 0 (412) 241 10 00  Dahili: 8217

D. Ü. E-Posta : naciyeyıldız@dicle.edu.tr

 

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI


PROF. DR. İNAN KESER

Görevi: Uygulamalı Sosyoloji  (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Telefon: 0 (412) 241 10 00  Dahili: 8215

D. Ü. E-Posta : inan.keser@dicle.edu.tr

 

KURUMLAR SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI


DOÇ. DR. ABDURRAHİM ÖZMEN

Görevi: Kurumlar Sosyolojisi  (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Telefon: 0 (412) 241 10 00  Dahili: 8218

D. Ü. E-Posta : ozmen@dicle.edu.tr

 

SOSYOLOJİ BÖLÜM SEKRETERİÖZLEM KURT

Görevi: Sosyoloji (Bölüm Sekreteri)

Telefon: 0 (412) 241 10 00  Dahili: 8277