Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;

Misyon

Misyonumuz, güçlü teknolojik altyapı ve güncel bilgi teknolojilerini kullanarak Üniversitemiz birimleriyle eşgüdümlü içerisinde tüm paydaşlarımıza sürekli, etkin ve doğru bilgi ve/veya belge hizmeti sunmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, kaliteden ödün vermeyen öğrenci odaklı hizmet anlayışıyla hizmet sunmak ve Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir yükseköğretim kurumu olma vizyonunun hayata geçirilmesinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektir.

Değerler

Başkanlığımız, Üniversitemizin 50 yıllık geçmişinin verdiği sorumluluk bilinciyle;

 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olma yaklaşımını,
 • Etik değerlere bağlılığı,
 • Zamanı iyi kullanarak kaliteli ve öğrenci merkezli hizmet vermeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve gereksinimlere hizmet edecek yenilikçi yapılanmayı kurmayı,
 • Kurumsal iletişimin en etkin biçimde uygulanmasını,
 • Gelişime açık, adil, tutarlı ve liyakat esaslı bir yönetim politikası benimsemeyi,
 • Mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir birim olmayı,

temel değerleri olarak benimser.

Hedefler

Başkanlığımızın hedefleri; 

 • Eğitim – öğretime dair bilişim alt yapısını güçlendirmek,
 • Öğrencilerimize kaliteli, hızlı, eşit ve uluslararası standartlarda hizmet vermek,
 • Mezuniyet sonrası üniversite-öğrenci bağlarını geliştirmeye yardımcı olmak,
 • Personel açısından başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurmak,
 • Evrensel hukuk ilkelerine uymak, çevreye ve insan haklarına saygılı çağdaş bir birim olmak,
 • Yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat açısından rehberlik hizmetini yürütmektir.

İyileştirme Alanları

 • Çalışma koşulları ve hizmet vb. alanların kalitesini artırmak,
 • Çalışanların problemler karşısında çözüm aramasını sağlamak,
 • Çalışanlarda birlikte çalışma, birlikte düşünerek sinerji yaratma, çözüm arama, bilgi alışverişinde bulunma gibi yöntemlerle ekip ruhu geliştirmek,
 • Hizmet üretiminde hataları azaltma, problem oluşmadan önlem alma, daha uyumlu bir iş ortamı yaratmak,