İletişim


Dergi İletişim

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Dicle Üniversitesi
hukukdergisi@dicle.edu.tr
+90(412)2488357

Editörler

Doç. Dr. M. Burak BULUTTEKİN    /    Doç. Dr. Neşe BARAN ÇELİK
     buluttekinb@gmail.com                nesebarancelik@gmail.com