Hakkında


Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını olarak yılda iki kez (Haziran ve Aralık) basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi, 2015 yılından itibaren Tübitak Ulakbim Hukuk Veri Tabanı'nda, Dergipark'ta, Jurix Hukuk Dergileri Veri Tabanı'nda ve 2022 yılından itibaren HeinOnline Veri Tabanı'nda taranmaktadır.Fotoğraf Galerisi