Psikoloji Bölümü-Misyon ve Vizyon

Misyon: İnsan davranışının kökünde yatan biyolojik, psikolojik ve sosyal yapıları anlama aracı olarak bilimsel yaklaşımın öncülüğünden yola çıkan psikoloji bölümümüz, bilimsel yöntemlerin ışığında psikolojinin farklı alt alanları hakkında bilgi sahibi olan, araştıran, eleştirel düşünme becerilerine sahip, etik ilkelere bağlı, yaşam boyu öğrenmeyi sürdüren, ülkesine ve insanlığa hizmet eden öğrenciler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Vizyon: Psikoloji Bölümü’nün vizyonu, yüksek kalitede öğretim vererek psikoloji bilimine katkıda bulunmak, öğrencilere ulusal ve uluslararası platformda güçlü bir mesleki gelecek sağlamaktır.

Yerel, ulusal ve küresel düzeyde topluma fayda sağlayacak, hizmet edecek bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu doğrultuda; lisans öğrencilerine psikolojinin farklı alt alanlarını geniş kapsamlı ve güçlü bir şekilde tanıtarak bilimsel ve mesleki yeterlilik sağlamaları amaçlanmaktadır. Alan hakkında verilecek araştırma yöntemleri dersleri ile araştırma becerisine sahip araştırmacı bireyler yetiştirmek istenmektedir.

Öğrencilere sınıfta ve laboratuvarda bilimsel içeriğe ek olarak psikoloji alanı hakkında veri analitiği becerileri, eleştirel düşünme becerileri, bilgi okuryazarlığı ile sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin gelişmesine yol açan aktif, etkileşimli, uygulamalı öğrenme deneyimleri sunulması, böylelikle öğrencilerin mezuniyet sonrasında psikolojinin temel teori ve uygulamaları hakkında gerekli kişisel ve mesleki becerileri kazanmış bireyler olarak topluma katkı sağlayan, alanda aktif bireyler olmaları hedeflenmektedir.