Muhammed Şerif AZARKAN
ÖĞR. GÖR. MUHAMMED ŞERİF AZARKAN

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI ABD


İletişim:

Edebiyat Fakültesi-Doğu Dilleri ve Edebiyatı (Bölüm) 0412-2411000 / 8282


YÖK AKADEMİK SAYFA için tıklayınız

 

Öğrenim Bilgisi

Doktora

2013 -

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Tez adı: FUZÛLÎ'NİN DÎVÂNI İLE MELAYÊ CİZÎR DÎVÂNIÎ'NİN MUKAYESESİ

Yüksek Lisans

2011 - 2013

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Tez adı: Mehmed Said Pertev Paşa Divanı (Transkripsiyon ve Tahlil)


Akademik Görev Listesi

Öğretim Görevlisi

2015 -

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ /DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ