Sanat Tarihi Bölümü-Program çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

Sanat Tarihinin temel bilgi ve kültürüne sahip olunacaktır.

P.Ç. 2

Mesleğe yönelik çözüm arayışlarını değerlendirebilme bilgisine sahip olunacaktır.

P.Ç. 3

Özgüven ve doğrularını savunabilme bilgi ve becerisine sahip olunacaktır.

P.Ç. 4

Anadolu ve Orta Asya ağırlıklı olarak eski çağ kültürlerinin sanat ürünlerinin anlaşılıp yorumlanması, bunların kültürler arası ilişki üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi.

P.Ç. 5

Bilimsel düşünme becerisi kazanılacaktır.

P.Ç. 6

Sistemli ve çözüme yönelik düşünmeyi öğrenilecektir.

P.Ç. 7

Disiplinler arası çalışma ve yardımcı bilim dalları ile ilişkili çalışabilme becerisine sahip olunacaktır.

P.Ç. 8

Sanat eserleri, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına sahip çıkabilme duyarlılığı kazanılacaktır.

P.Ç. 9

Mesleğe ilişkin temel bilgi sahibi olunacaktır.

P.Ç. 10

Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi sahibi olunacaktır.

P.Ç. 11

Farklı bilim dalları ile ortak çalışma yapabilme yetkinliğine sahip olunacaktır.

P.Ç. 12

Edinilen teorik bilgiyi uygulamada kullanabilme yetkinliği kazanılacaktır.

P.Ç. 13

Araştırma ve inceleme yapabilme yetkinliği ve donanımı kazanılacaktır.

P.Ç. 14

Psikoloji alanındaki bilgi, kuram, araştırma ve uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak inceleyebilir ve eleştirel yaklaşabilir.

P.Ç. 15

Uluslararası yazını takip edebilmek için gerekli asgari dil becerilerini edinir.