Felsefe Bölümü-Misyon ve Vizyon

Misyon: Felsefe alanında evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve etik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü sunarak meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Bölümümüz, ulusal ve uluslararası kültürel birikimi disiplinler arası işbirliği çerçevesinde ele alıp eleştirel bir tutumla değerlendiren, elde edilen sonuçları felsefi bir bakış açısıyla yorumlayan, toplumla paylaşan ve dünya sorunları karşısında duyarlı öğrenciler yetiştiren bir kurumdur.

Vizyon: Bölümümüzün amacı, misyonuna uygun bir şekilde bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeleri teorik bir çerçevede ele almak; bunların yol açtığı ahlaki, siyasi ve hukuki sorunların sonuçlarını irdelemek ve yeni çözümler üretmek; öğretim elemanı ve öğrenci temelinde ulusal ve uluslararası boyutta, üniversitelerle çok çeşitli ve amaçlı akademik etkinlikler çerçevesinde işbirliğine gitmektir. Bölümümüz, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesiyle Türkiye ve Dünya'da tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite-toplum işbirliğini sağlamada öncü; evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.