Farmasötik Toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Şeyda KAYA (Anabilim Dalı Başkanı)

E-mail: meryemseydakaya@gmail.com

Dahili: 7544

Arş. Gör. Kerem ŞENTÜRK

E-mail: eczkeremsenturk@hotmail.com

Dahili: 7539