Farmasötik Toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Emre ARICAN (Anabilim Dalı Başkanı)

E-mail: yagmuremre.arican@dicle.edu.tr

Dahili:

Arş. Gör. Kerem ŞENTÜRK

E-mail: eczkeremsenturk@hotmail.com

Dahili: 7539