Farmasötik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi Dilan KONYAR (Anabilim Dalı Başkanı)

E-mail: konyardilan@gmail.com

Dahili: 7533

Arş. Gör. Hayati OKUR

E-mail: hayati.okur@dicle.edu.tr

Dahili: