Araştırma Projesi Konu Dağıtımı Hakkında

21.09.2022


Ek 1'de paylaşılan araştırma projesi konuları Ek-2'deki öğrenci not ortalaması sıralamasına göre dağıtılacaktır.  Araştırma projesi konu dağıtımı 22.09.2022 Perşembe günü yapılacak olup saat 10.00-11.00 arasında Ek-2'deki listedeki öğrencilerden 1.-48. sıradakilerin11.00-12.00 arasında ise Ek-2'deki listedeki öğrencilerden 49.-90. sıradakilerin konu dağıtımı yapılacaktır. Belirtilen bu tarih ve saatte konu tercihlerinizle ilgili kendi hazırlığınızı yapmış olarak Seminer Odasında hazır bulunmanızı rica ediyoruz.   
Ekler: 1. Araştırma projesi konuları
           2. Öğrenci not ortalaması sıralaması

Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
9/21/2022Ek-1_2022.09.16_Araştırma Projesi Konularıİndir
9/22/2022Ek-2_2022.09.21_Araştırma Projesi Not Ortalaması Sıralamasıİndir