Sempozyum Konuları

Sempozyum Temaları / Konuları

Sempozyumda ele alınacak konular aşağıda listelenmiştir. Konular bununla sınırlı olmayıp disiplinlerarası çalışmalarının gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yapay zekâ, Sinyal işleme

Disiplinler Arası Alanda Büyük Veri Çalışmaları, Covid-19 Pandemi Sürecinde Tarım, Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Alanlarında Yaşanan Değişim ve Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar

Eğitim Müfredatı ile Dijitalleşme Arasındaki Uyum, Sağlık Hizmetlerinde Gelişen Teknolojik Açılımlar, Doğa, Teknoloji, Sağlık ve Ekonomi Alanlarında Güncel Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Yazılım mühendisliği, Görüntü işleme, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları, Arkeomadencilik  (Eski)

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Makinaları ve Teknolojileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Zootekni

Gıda, Hayvan sağlığı, Hayvancılık, Zoonoz hastalıklar, Sağlık alanında biyomedikal teknolojiler, Küresel ısınma ve canlılar üzerine etkisi, Hayvan davranışları ve biyoteknolojik uygulamalar

Su Bilimi ve uygulamalarında Gelişmeler, Yapı Mühendisliğinde gelişmeler, Zemin Mekaniğinde gelişmeler

Nanoteknoloji; Biosensörler, Gen aktarımı, MRI çalışmaları, Akıllı ilaç salınımı, Doku mühendisliği, Omiks teknolojileri, Biyonanomateryaller, Tümörün saptanması, DNA yapısının işaretlenmesi, Patojen ve Proteinlerin saptanması, Biyolojik moleküllerin ayrılması ve saflaştırılması

Blockchain teknolojisi; Aşı uygulamaları, Malpraktis önleme, Gen dizilimi ve gizlilik, Hasta kayıtlarının toplanması

Yapay Zekâ; İlaç geliştirme, Kişiye özel tedavi, Hastalıkların teşhisi, Gen düzenleme becerisi, Yapay zekâ destekli ameliyatlar,

Alternatif Tıp; Bitkisel Tedavi ve Farklı tedavi seçenekleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Endodonti, Periodontoloji, Çocuk Diş Hekimliği, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi