Sempozyumun Amacı

Bilgi ve teori oluşturmada, her çağın kendine has özelliği ve anlayışı vardır. Bütüncül olarak hem doğa bilimlerinin hem de sosyal bilimlerin tek başına gelişebilmesi bir sınır dâhilinde mümkün olabilmektedir. Bu sınır dahilinde her bilim, kendine ait bir çalışma ortamı oluşturmakta ancak çeşitli koşullarda araştırmanın devamı için farklı disiplinler ile ortak çalışmalar yapabilmektedir. Bu minvalde Dicle Üniversitesi tarafından organize edilen bu sempozyumun amacı; disiplinlerarası çalışmalara katkı sağlayan akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirmek, yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmaktır.

                                                                                                                                                                                      

Sempozyum kapsamında katılım ücreti telep edilmemektedir. Konaklama, ulaşım, ve yemek giderleri katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır. Bir araştırmacı en çok iki bildiri sunabilir 

Önemli Tarihler

Bildiri gönderme son günü

1 Eylül 2022

15 Eylül 2022

Yazarlara bildiri durumunun bildirilmesi

21 Eylül 2022

06 Ekim 2022

Bildirinin son biçiminin gönderilmesi son günü

29 Ekim 2022

Ayrıntılı sempozyum programının açıklanması

8 Kasım 2022

Sempozyum günleri

17-18 Kasım 2022

Sempozyum sonrası sosyal program

19 Kasım 2022


 Bildirilerin Dergilerde Yayımlanması 

Sempozyumda sunulan bildirilerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından aşağıda belirtilen dergilerin birinde yayımlanacaktır.   

Dergiler

Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumf

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/duiibfd

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/duvetfd

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dufed

Dicle Tıp Dergisi

http://www.diclemedj.org/

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd

                                                             Bildiriler kitabını indirmek için tıklayınız