Önemli Tarihler


Önemli Tarihler

Bildiri gönderme son günü

1 Eylül 2022

15 Eylül 2022

Yazarlara bildiri durumunun bildirilmesi

21 Eylül 2022

06 Ekim 2022

Bildirinin son biçiminin gönderilmesi son günü

29 Ekim 2022

Ayrıntılı sempozyum programının açıklanması

8 Kasım 2022

Sempozyum günleri

17-18 Kasım 2022

Sempozyum sonrası sosyal program

19 Kasım 2022