YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN GELECEĞİ TARTIŞILDI - en

06.06.2023 - 01.06.2024


Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen uluslararası ortaklıklı "Sosyal Dijital Öğrenme Projesi" kapsamında mini sempozyum düzenlendi.

Dicle Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, farklı fakültelerden öğretim üyeleri, çeşitli illerden İngilizce öğretmenleri ve İngilizce öğretmen adayları katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Doç. Dr. Osman Solmaz, proje kapsamında 47 farklı şehirden 303 öğretmen ve öğretmen adayına ulaştıklarını paylaşarak projenin sosyal medya destekli dil öğretim uygulamalarının yaygınlaşması ve dil öğrenme sürecini daha etkili hale getirmek adına önemli bir katkı sağladığına değindi.

Etkinlik kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi dekanı Prof. Dr. İsmail Çakır ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Doç. Dr. Tuncer Can’ın katıldığı “Yabancı Dil Öğretiminin Geleceği” konulu bir panel düzenlendi. Yapay zekâ başta olmak üzere çeşitli teknolojilerin yabancı dil eğitim sürecine dahil edilmesinin gerekliliği ve potansiyel sorunların tartışıldığı panelde paylaşılan deneyimler, gelecekteki dil öğretim uygulamalarına ışık tutacak önemli ipuçları sağladı. Bu önemli etkinlikte, yabancı dil öğretimi alanında deneyimli hocalar ve uzmanlar bir araya gelerek geleceğe dair vizyonlarını paylaştı.

Etkinliğin ikinci kısmında ise farklı düzeylerde eğitim veren İngilizce öğretmenleri, kendi deneyimlerini ve öğrencileriyle gerçekleştirdikleri başarılı uygulamaları katılımcılarla paylaştı. Bu sosyal medya destekli yöntemlerin, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmede ve motivasyonlarını artırmada ne kadar etkili olduğu üzerinde duruldu.

Proje ekibi arasında yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kadri Nazlı ve proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ece Nazlı, proje boyunca düzenlenen yedi farklı etkinlikte katılımcılardan olumlu geri bildirimler aldıklarını ve bu tür projeleri sürdürmek istediklerini dile getirdi.