Mezopotamya Altın Üçgeni ve Diyarbakır Turizmi - en

13.04.2021 - 13.05.2021


KONFERANS

2.Konferans Konusu:

Mezopotamya Altın Üçgeni ve Diyarbakır Turizmi

Tarih

Üniversite

Tarih

Üniversite

16 Nisan 2021 Cuma

Mardin Artuklu Üniversitesi

16 Nisan 2021 Cuma

Mardin Artuklu Üniversitesi

TOPLANTI ZOOM ID:

981 0040 4712