Erken Çocuklukta Dokümantasyon ve Değerlendirme Aracı Olarak Portfolyo - en

22.04.2021 - 22.04.2022


KONFERANS

1.Konferans Konusu:

Erken Çocuklukta Dokümantasyon ve Değerlendirme Aracı Olarak Portfolyo

Tarih

Üniversite

Adı ve Soyadı

Konferans Saat

27 Nisan 2021 Salı

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selda ARAS

20:30

TOPLANTI ZOOM ID:

996 3792 6159