Erken Çocukluk Eğitiminde Duygusal Zekâ - en

22.04.2021 - 22.04.2022


KONFERANS

1.Konferans Konusu:

Erken Çocukluk Eğitiminde Duygusal Zekâ

Tarih

Üniversite

Adı ve Soyadı

Konferans Saat

20 Nisan 2021 Salı

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ

11:00

TOPLANTI ZOOM ID:

927 0381 1306