SAĞLIK ÖZRÜ NEDENİYLE VİZE SINAVLARINA GİREMEYECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE - en

27.11.2023


DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ’ nin 32/4. maddesi uyarınca; sağlık özrü nedeniyle vize sınavına giremeyen öğrencilerin, mazeret sınavına girebilmesi için sağlıkla ilgili mazeretlerini, yataklı tedavi kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Özellikle Aile Hekimliklerinden alınan raporlar geçerli olmayacaktır.


DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MADDE 32

(1) Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde mazeret belgesiyle birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunur.

(3) Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir.

(4) Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, yataklı tedavi kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. Sağlık raporu devamsızlık yerine sayılmaz.

(5) Mazeret sınavına resmi izin veya görevlendirme hariç herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

(6) Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ülkemizi veya Üniversiteyi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler için ilgili birim yönetim kurulunca girilmeyen yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılır