Ashampoo Snap

Adı Soyadı

Ünvanı

Çalıştığı Birim

Dahili Tel

e- mail

Mehmet HANOĞLU

Yüksekokul Sekreteri

Yüksekokul Sekreterliği

7504

mhanoglu@dicle.edu.tr

Bircan YURGİDEN

Büro Personeli

Özel Kalem

7500

yurgidenbircan@gmail.com

Mesude ER

Şef

Personel ve Yazı İşleri

7511

mer@dicle.edu.tr

Ahmet YİĞİT

VHKİ

Taşınır Kayıt Kontrol /Satın Alma

7515

ahmetyigit21@hotmail.com

Öztürk ERDOĞAN

Teknisyen Yardımcısı

Avans Mutemetliği/Satın Alma

7514

 

Emin ERDAŞ

Tekniker

Web - Bilişim

7514

Zühal KESKİN

Hemşire

Eğitim Hemşiresi

7518

zühra@mynet.com

Yaşar BULUÇER

Şef

Öğrenci İşleri

7514

gulengozler21@hotmail.com

İhsan URUÇ

VHKİ

Öğrenci İşleri

7515

 

Süleyman ALYAMAÇ

Teknisyen

Öğrenci İşleri

7515

 

Ahmet AKAN

Hizmetli

D Blok /Derslikler

7515

 

Davut VARIŞ

Temizlik Elemanı

A Blok /Derslikler

 

 

Yusuf YAVUZ

Temizlik Elemanı

A Blok /Derslikler

 

 

Fevzi KAÇAN

Temizlik Elemanı

B Blok / Derslikler