Tarihçe

Birimimiz tarihçesi

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi 14.07.2010 tarihinde 2010-13-10 sayılı senato kararına göre kurulmuş olup, temel amacı ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitimindeki e-öğrenme temelli ders ve programlar ile faaliyetleri düzenlemek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmaktır