Tarla Bitkileri Bölümü

Akademik Kadro


Prof. Dr. Cuma AKINCI (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Davut KARAASLAN   (Dekan)

Prof. Dr. B. Tuba BİÇER (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Mehmet BAŞBAĞ

Prof. Dr. Sema BAŞBAG

Prof. Dr. M. Gültekin TEMİZ   

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

Prof. Dr. Veysel SARUHAN

Doç. Dr. Özlem TONÇER

Doç. Dr. Aydın ALP

Doç.Dr. Remzi EKİNCİ

Aras. Gör. Dr. Önder ALBAYRAK


TANITIM

Tarla Bitkileri Bölümünün temel amacı, tahıllar, yemeklik dane baklagiller, yağ, lif, nişasta, şeker, keyf, yem ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, çayır -mera'ların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır. Bölüm 1993-1994 Eğitim-öğretim yılında lisans, 1997 yılında ise lisansüstü öğrencisi almaya başlamıştır. Bölümde halen Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Doktora programları da yürütülmektedir. Bölümüzde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimize “Ziraat Mühendisliği” lisans diploması ve “Ziraat Mühendisi” unvanı verilmekte olup, diploma ekinde de bölümü belirtilmektedir.

Bölümde, 8 Profesör, 3 Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 12 Öğretim Elemanı mevcuttur. Tarla bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan ve basınçlı sulama sistemi ile sulanabilen 100 dekarlık deneme alanı, 3500 dekarlık tohumluk üretim alanı, 1 adet sera, 1 adet 2 ton/saat kapasiteli tohum temizleme ünitesi, traktörler ve tarla tarımında kullanılan alet ve ekipmanlar bulunmaktadır.

Bölüme ait Araştırma ve Uygulama alanlarında aşağıda belirtilen konularda bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

·              Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı

·              Yemeklik dane baklagiller yetiştiriciliği ve ıslahı

·              Yağ bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı

·              Lif bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı

·              Nişasta-şeker bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı

·              Keyf ve tıbbi bitkiler yetiştiriciliği ve ısla hı

·              Yem bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı

·              Çayır -mera yönetimi ve ıslahı

·              Organik tarım

·              Tohumculuk

·      Bitki fizyolojisi

Bölümde, Tohumluk, Bitki Biyoteknoloji, Fizyoloji, Yağ ve Protein Analiz ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler araştırma laboratuvarları mevcuttur. Bölümde bugüne kadar 2 mercimek, 1 pamuk, 5 fiğ, 1 yonca, 1 çemen, 2 arpa, 1 buğday olmak üzere 13 türe ait çeşit geliştirilerek tescil edilmiştir. Bölümde sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirilerek bölge çiftçilerinin tohumluk ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. 

Tarla bitkileri bölümü mezunları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve ilçe müdürlüklerinde, tarımsal araştırma enstitülerinde ve ilgili diğer resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerle ilgili özel sektör kuruluşlarında (yem, şeker, konserve, salça, sigara vb.), tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda ve girişimci olarak kendi işinde çalışabilmektedir.