Teknik ve İdari Personel

Ziraat Mühendisleri

Zir. Yük. Müh. Erdal BAYRAM
Zir. Yük. Müh. Muhammed Ali DAG
Zir. Müh. Süleyman KARAER


Bilgi Teknolojileri

Ubeydullah EKMEN

Teknik Hizmetler
Sıddık DAGGIBI

Özel Kalem

Evrak Kayıt

Fuat ÇELEBİ
M. Hanefi KAPLAN
 
Bölüm Koordinatörlüğü
 
Murat ÇAKI
Murat KAYACI

Personel İsleri ve Yazı isleri
Esma AYDIN
Derya SERİN
Selçuk BİÇER

Mali isler
Emrullah KAYA 


Tas.Mal.Kay.Kont.Yet.
A.Cemil ORUÇ

Kütüphane

Nizamettin ÖZÇELİK

Mustafa KUŞKANADI

Destek Hizmetleri
 
Egemen ORMAN
Tahsin DABAN
Hüsamettin ATSIZ
Edip AYBAR
Mesut DURMAZ
Murat OZAN
M.Hatip OĞUŞ
Mehmet YILAN
Muzaffer YEL
Osman BAKİ