Bitki Koruma Bölümü

Akademik Kadro

Prof. Dr. Ahmet BAYRAM  ( Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Hamit KAVAK  

Prof. Dr. Selime ÖLMEZ BAYHAN

Prof. Dr. Erol BAYHAN

Doç.Dr. Halil BOLU

Doç.Dr. Cumali ÖZASLAN

Dr.Öğr.Üyesi Gül İMRİZ

Araş. Gör. Dr. M.Zeki KIZMAZ

Araş. Gör. Serkan BAYMAN

Araş. Gör. Merve AYGÜNTarihçesi
D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003
eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye kadar toplam 91
öğrenci mezun olmuştur. Bölümde yüksek lisans eğitimine 1999-2000 eğitim-öğretim
döneminde başlanmıştır. Şimdiye kadar 15 öğrenci yüksek lisansını tamamlamış ve halen 7
öğrenci eğitimine devam etmektedir. Doktora programı 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde
açılmış şu anda bir öğrenci doktora programına devam etmektedir. Ayrıca Fitopatoloji ve
Entomoloji Anabilim Dalları 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde kurulmuştur.
Çalışma Konusu ve Alanları
Ziraat Fakültelerinde Bitki koruma konusunda eğitim-öğretim yapmakta, yani bitki
hastalık ve zararlıları ile ilgili konularda temel ve uygulamalı araştırmaları yürütmekte, kamu
ve tüzel kuruluşlar ile özel şahıslara danışmanlık hizmetlerini vermektir.
Bölümde Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bu
ana bilim dalları altında birçok bilim dalları yer almaktadır.Akademik personelimizin yayınları, projeleri, makaleleri ve diğer bilgilerine ulaşabilmek için YÖKSİS in https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ akademik arama adresinden arama yapabilirsiniz.