Zootekni Bölümü

Akademik Kadro

Prof.Dr. Muzaffer DENLİ   (Bölüm Başkanı )

Doç. Dr. Nihat TEKEL

Doç. Dr. Ramazan DEMİREL

Doç. Dr. H. Deniz ŞİRELİ

Doç. Dr. Muhittin TUTKUN (Dekan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat TATAR  

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞENTÜRK DEMİREL

Dr. Öğr. Üyesi İlkay BARITCI

Aras. Gör. Dr. Hasan Hüseyin İPÇAK


 

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1995 yılında açılmıştır.

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzde 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Arş. Gör. Dr. (ÖYP) görev yapmaktadır.

Zootekni’nin mesleki anlamı, hayvansal üretim mühendisliği olup,  çiftlik hayvanlarında genetik yapıyı ve çevre koşullarını iyileştirerek ekonomik, sağlıklı, güvenilir, kaliteli hayvansal ürünler elde etmeyi ve hayvansal üretimi artırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu esaslar doğrultusunda ekonomik öneme sahip hayvanların yetiştirilmesi, ıslah edilmesi, beslenmesi, yem teknolojisi gibi konularda eğitim ve araştırma-uygulama çalışmaları Zootekni Bölümünün faaliyetleri arasındadır.

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Programları bulunan Zootekni Bölümü; başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi hayvancılığını geliştirmek üzere ulusal ve uluslararası önemli projeler yürütmektedir.

Bölüme ait Araştırma ve Uygulama Ünitesinde aşağıda sıralanan birimler bulunmakta olup bu ünitelerde çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

 • Koyun Yetiştiriciliği,
 • Yumurta Tavukçuluğu,
 • Bıldırcın Yetiştiriciliği,
 • Organik Etlik Tavuk Yetiştiriciliği,
 • Büyükbaş Hayvancılık,
 • Organik Yem üretim Tesisi,
 • Organik Keçi Yetiştiriciliği
 • Arıcılık,
 • Biyogaz,
 • Yem Analizi ve Hayvan Besleme Laboratuvarı
 • Hayvan Yetiştirme ve Fizyoloji Laboratuvarı

Zootekni Bölümünden mezun olan Zooteknist Ziraat Mühendisleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve hayvancılıkla doğrudan ve dolaylı olarak ilgilenen özel sektör kuruluşlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.



Akademik personelimizin yayınları, projeleri, makaleleri ve diğer bilgilerine ulaşabilmek için YÖKSİS in https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ akademik arama adresinden arama yapabilirsiniz.