Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Öner ÇETİN   ( Bölüm Başkanı )

Doç.Dr. Neşe ÜZEN (Dekan Yardımcısı)

Arş.Gör. Kıvanç Hayri DOĞANAY

 

 

BÖLÜM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bölüm, 2004 yılında “Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü” adı ile açılmıştır. Bölümün ana çalışma konuları, tarımsal mühendisliğin tarımsal yapılar, sulama, drenaj, hidroloji, çevre, kuraklık, su kalitesi, iklim değişikliği ve tarımda atık su kullanımı konularını içermektedir. Ayrıca, ve özellikle tarımsal sulama açısından önemli bir potansiyeli olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve ülkemiz tarımsal üretimini doğrudan ilgilendiren araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bölümün temel amacı çalışma konularımızla ilgili yeni gelişen ve gelişmekte olan mühendislik teknolojilerini uygulayarak,  özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde büyük sorun halinde olan bitkisel ürün sulamalarına ilişkin sorunların çözümlenmesini sağlamak, modern sulama teknik ve teknolojileri ile verimi arttırmanın yanı sıra çevre üzerine olumsuzluklarını azaltmaktır. Belirtilen bu konularda araştırma faaliyetleri devam etmektedir.

Bölüm mezunları, Ziraat Mühendisi unvanı ile başta devlet kurumları olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Belediyeler, Çevre Bakanlığı, Sulama Birlikleri ve Özel Sulama Firmaları olmak üzere geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Bölümde halen 1 Profesör ve 1 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Yeterli kadro ve öğretim üyesi olmadığından lisans eğitimi verilememektedir. Ancak, Fakülte müfredatı gereği diğer bölümlerde yer alan, zorunlu ortak-servis dersleri (Meteoroloji, Ölçme Bilgisi, Sulama ve Drenaj Mühendisliği, Drenaj ve Su Kalitesi, Sulama Teknikleri, Fertigasyon İklim değişikliğinin Tarıma Etkileri) ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilmektedir.

Ayrıca, Bölüm öğretim üyeleri tarafından, uzun yıllardır,  Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı bulunan Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sulama Birlikleri, Kalkınma Ajansları, Ziraat Mühendisleri Odaları ve Ziraat Odaları tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kurslarda, çiftçi, teknik eleman, mühendis ve diğerleri olmak üzere eğitici olarak yer almaktadır.

Bölüm öğretim üyeleri tarafından sürekli olarak araştırma projeleri yürütülmektedir. Bugüne kadar, toplam 15 adet uygulamalı araştırma projesi yürütülmüş olup, bunun 12’si ulusal kamu kaynaklı diğer 3’ü ise TUBİTAK destekli olarak yürütülmüştür.

Bölüme acil olarak yeterli sayıda öğretim üyesi ve özellikle araştırma görevlilerine yukarıda belirtilen nedenlerle ihtiyaç duyulmaktadır.

Aşağıda bölüm çalışma konuları ve bölüm tarafından gerçekleştirilen bazı aktiviteler yer almaktadır.

 

 


Akademik personelimizin yayınları, projeleri, makaleleri ve diğer bilgilerine ulaşabilmek için YÖKSİS in https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ akademik arama adresinden arama yapabilirsiniz.