Bilgileri Düzenle
Neşe ÜZEN  
Yardımcı Doçent  - Ziraat Fakültesi , Tarımsal Yapılar ve Sulama ,  
Uzmanlık Alanları:  Sulama, sulama suyu kalitesi  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon: 04122411000  - Cep Telefonu:
E-Posta: nuzen@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Yüksek Lisans04.05.2009Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim DalıFen Bilimleri Enstitüsü
Lisans03.06.2005Çukurova ÜniversitesiZiraat FakültesiBitkisel Üretim
Doktora27.03.2014Çukurova ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama Ana bilim dalıFen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Arş. Gör.Dr. 27.03.2014Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Seminer2015"İklim Değişikliği, Toprak ve Su Kaynaklarına Etkisi" . Dünya İklim Günü. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Seminer Salonu. (Konferans)
Tez2014Fiziksel Olarak Arıtılmış Evsel Atık Suların Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Verim Ve Kalitesi İle Toprak Kirliliğine Etkisi (Doktora)
Makale2015Cetin, O., Uzen, N., and Temiz, M. G. 2015.Effect Of N-Fertigation Frequency On The Lint Yield, Chlorophyll, And Photosynthesis Rate Of Cotton. J. Agr. Sci. Tech. (2015) Vol. 17: 909-920
Makale2013Çetin, Ö., Üzen, N., 2013. Environmentally and Efficiently Fertilizer Use by Irrigation: Fertigation. Soil-Water Journal (2013) Vol 2, Number (2)2 ISSN: 2146-7072. P.2123-2130.
Yayın2008Çetin, Ö., Eylen, M., Nacar, A.S., Üzen, N., 2008. GAP Bölgesinde İklim Değişikliği ve Modern Sulama Sistemlerinin Kullanımının Etkileri. Sulama Tuzlanma Konferansı, 12-13 Haziran, 2008. Şanlıurfa 101-110
Yayın2013Çetin, Ö., Üzen, N., Akın, S., 2013. GAP Bölgesi’nde Sulamanın Beklenen Ekonomik Etkisi ile Sulama Yönetiminin İspanya Uygulamaları ile Kıyaslanması. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, Tokat. s. 416-420
Uluslararası Yayın2012Uzen, N., Çetin., Ö., Karaer, M., 2012. Approaches on Efficient Water Use For Irrigated Agriculture in GAP Region of Turkey. International Symposium For Agriculture and Food. 12-14 December, 2012. Skopje, Republic of Macedonia. (Oral presentation)
Uluslararası Yayın2006Eylen, M., Yonturk, A., Uzen, N., 2006. The effects of irrigation at different development stages of chickpea on yield component of Ilc 482 chickpea genotype cultivar under Diyarbakır. Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region, (ISBN 975-7113-23-9), May 29-31, 2006, Osmanbey Campus, Harran University, Şanlıurfa, Turkey.(Oral presentation)
Yayın2009Çetin, Ö., Eylen, M., Üzen, N., Yolcu, R., 2009. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kuraklık Riskine Karşı Entegre Yaklaşım ve Çözüm Önerileri, I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya, 16-18 Haziran, 2009, Konya, s.221-227.
Uluslararası Yayın2009Çetin, Ö., Eylen, M., Üzen, N., 2009. Coping with water scarcity for semi arid regions. 5th World Water Forum, March 16-22 2009, İstanbul, Turkey (Poster presentation)
Seminer2009Kuraklık ve Tarımsal Su Yönetimi. “Dünya Su Günü” Diyarbakır Ziraat Mühendisleri Toplantı Salonu, DİYARBAKIR
Seminer2007Küresel Isınmanın Su Düşmanlığı. “Dünya Su Günü” Diyarbakır Ziraat Mühendisleri Toplantı Salonu, DİYARBAKIR
Makale2013Spalevic, V., Simunic, I., Vukelić-Šutoska, M., N., Üzen, N., and Curovic, M., 2013. Prediction Of The Soil Erosion Intensity From The River Basin Navotinski, Polimlje (Northeast Montenegro) Agriculture & Forestry, Vol. 59. Issue 2: 9-20, 2013, Podgorica. UDC (UDK) 504.121:631(497.16)
Makale2015Uzen, N., and Unlu, M., 2015. Evaluation On Effects Of Different Salinity Levels In Irrigation Water For Certain Cotton Varieties Under Southeastern Anatolia Region Conditions. Agriculture and Forestry, Vol. 61, Issue 2:109-118, 2015
Yayın2012Üzen, N., Çetin, Ö., 2012. Fiziksel Olarak Arıtılmış Evsel Atık Suların Pamuk Bitkisinde Toprak Kirliği ve Verime Etkisi. 2. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, Bornova/İZMİR
Makale2008Unlu, H., Unlu Ozdamar, H., Dasgan, H.Y., Solmaz, İ. Sari, N, Kartal, E. and Uzen, N., 2008. Effects of intercropping on plant nutrient uptake in various vegetables species. Asian Journal of Chemistry, vol.20, No 6: 4781-4791.
Yayın2008Çetin, Ö., Eylen, M., Üzen, N., 2008. İklim Değişikliğine Karşı GAP Bölgesinde Etkin Sulama Stratejileri. Küresel İklim Değişimi ve Türkiye Sempozyumu. 13-14 Mart 2008, Ankara, 269-286.
Yayın2010Üzen, N., Ünlü, M., Eylen, M., 2010. Farklı Seviyelerdeki Tuzlu suların Pamukta Verim ve Kaliteye Etkisi, I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 27-30 Mayıs, 2010, Kahramanmaraş.s.662-675.
Seminer2012Günümüzde Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Dünya Su Günü Su ve Gıda Güvenliği Sempozyumu, Diyarbakır (Panelde Konuşmacı)
Tez2009Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Kimi Pamuk Çeşitlerinin Farklı Seviyelerdeki Tuz Stresine Gösterdikleri Tepkilerin İncelenmesi (Yüksek Lisans)
Yayın2007Üzen, N., Eylen, M., Çetin, Ö. , 2007. Toprak Kirliliği Kaynaklarından Tuzluluğun Meydana Geliş Mekanizması; VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya.
Yayın2007Üzen, N., Eylen, M., Çetin, Ö., 2007. Ülkemizde Su Kirliliği Kaynakları, Zararlı Etkileri ve Alınabilecek Önlemler, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya.
Makale2012Spalevic, V., Mahoney, W., Djurovic, N., Üzen, N., and Curovic, M., 2012. Calculation Of Soil Erosion Intensity And Maximum Outflow From The Rovacki River Basin, Montenegro. Agriculture & Forestry, Vol. 58. Issue 3: 7-21, 2012, Podgorica. UDC (UDK) 504.121:631(497.16)
Seminer2007Sulama Yöntemlerinin Toprak Tuzluluğuna Etkileri. Dicle Üniversitesi Ziraat Fak. Seminer Salonu, DİYARBAKIR
Makale2013Uzen, N., Yolcu, R., Cetin, O., 2013. Evaluation Of Devegecidi Irrigation Scheme On The Irrigation Management In Southeastern Anatolia Region Of Turkey. “Agriculture for Life, Life for Agriculture” International Conference, Bucharest, Romania. 05-08 June 2013 (Oral presentation). Agrolife Scientific Journal Volume2, Number 1, 2013. ISSN 2285-5718, ISSN CD-ROM 2285 5726; ISSN ONLINE 2286-0126, ISSN-L 2285-5718. P.151-156.
Uluslararası Yayın2013Simunic I., Spalevic V., Vukelic-Shutoska M., Tanaskovik V., Moteva M., Uzen N., 2013. Climate Changes and Water Requirements in Field Crop Production. 24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and food Industry, 25-28 September 2013, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (Oral Presentation)
Yayın2008Saruhan, V., Üzen, N., Eylen, M., Çetin, Ö., 2008. Toprak Tuzluluğunun Kültür Bitkilerine Etkileri ve Alınabilecek Somut Öneriler, Sulama-Tuzlanma Konferansı, 12-13 Haziran 2008 Şanlıurfa, s.319-328.
Seminer2015"Atık suların Tarımda Kullanımı" . Dünya su Günü. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu. (Seminer)
Uluslararası Yayın2012Uzen, N., Cetin, O., 2012. Geçmişten Günümüze Su ve Sulama Yönetimi (Water and Irrigation Management from Past to Today), Uluslar arası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman Üniversitesi, 18-20 Nisan 2012, s. 155. (Oral presentation)
Yayın2010Çetin, Ö., Eylen M., Üzen, N., 2010. Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanım Olanakları. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Haziran 2010, Eskişehir, 212-218
Seminer2008Yüzey Sulama Yöntemlerinin Tuzluluğa ve Erozyona Etkileri. “Dünya Su Günü” Diyarbakır Ziraat Mühendisleri Toplantı Salonu, DİYARBAKIR
Makale2006Çetin, Ö., Eylen, M. Üzen, N. 2006. Sulamanın Çevresel Etkileri, Türk Tarım, Sayı:172, s.42-45, Kasım- Aralık, Ankara.
Makale2012Çetin, Ö., Üzen, N., 2012. Damla Sulamada Sistemlerinde Tıkanma ve Giderilme Yolları. TARIM TÜRK, Nisan 2012, s.84-88.
Seminer2015"Damlaya Damlaya Çöl Olur" . Dünya su Günü. Özel Doğa İlköğretim Okulu Toplantı Salonu. (Seminer)
Yayın2010Üzen, N., Koca, Y.K., 2010. Çölleşme Sürecinde Toprak Özelliklerinin Analizleri, Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Çorum. S.536-544
Yayın2006Kuşvuran, Ş. Üzen, N., Daşgan, H. Y., Abak, K., 2006. Bamyada Tuzluluğa Tolerans Bakımından Genotipsel Farklılıkların Ortaya Konması, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, 19-22 Eylül 2006
Makale2013Üzen, N., Çetin, Ö., Karaer, M., 2013. The Role of Micro Irrigation for Modern Agriculture. Soil-Water Journal (2013) Vol 2, Number (2)2 ISSN: 2146-7072. P.2131-2138.
Uluslararası Yayın2013Spalevic, V., Curovic, M., Uzen, N., Simunic, I., Vukelić-Šutoska, M., 2013. Calculation of Soil Erosion Intensity and Runoff in the River Basin of Ljesnica, Northeast of Montenegro. 24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and food Industry, 25-28 September 2013, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (Poster Presentation)
Yayın2014Üzen, N., Çetin, Ö. 2014. Dicle Üniversitesi Atık Su Arıtma Tesisinin Arıtma Özelliklerinin İncelenmesi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, 20-22 Mayıs 2014. s195.
Uluslararası Yayın2013Çetin., Ö., Uzen, N., Karaer, M., 2013. Application Techniques of Fertigation. “Agriculture for Life, Life for Agriculture” International Conference, Bucharest, Romania. 05-08 June 2013. Scientific Papers, Series E, Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering, Vol II, 2013 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, ISSN L 2285-6064. P. 77-81. (Poster presentation)
Seminer2009Kuraklık ve Etkileri.Dicle Üniversitesi, Ziraat Fak. Seminer Salonu, DİYARBAKIR
Seminer2012Atık Suların Tarımsal Sulamalarda Kullanım Olanakları. Dünya Su Günü Su ve Gıda Güvenliği Sempozyumu, Diyarbakır (Panelde Konuşmacı)
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı