Veteriner Fakültesi Vizyonu

                                                                                                    

 

VETERİNER FAKÜLTESİ VİZYONU

 ·    Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üreten, çevre bilincine sahip,

·    Teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen,

·         Mesleğin etik kurallarına uyan ve koruyan, Veteriner Hekimlik alanındaki kanun, yönetmelik ve yönergelerin bilincinde olan Veteriner Hekimler yetiştirmek,

·    Bilimsel ilerlemeler ve araştırmaları takip etmek ve uygulamak,

·    Kurum ve öğretim üyelerinin uluslararası düzeyde yeterliliğe sahip olması,

·    Lisansüstü eğitim ile alanında uzman elemanlar yetiştirmek,

·        Hayvan sağlığı, davranışları ve refahı, üretimi, yetiştiriciliği, beslenmesi ve ıslahı konularında gelişmelere ışık tutarak, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak,

·   Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında eğitim vermek, toplumu bilinçlendirmek; gıdalarımızın kalitesini ve sağlığını analiz etmek.