Veteriner Fakültesi Akademik Personel

     

VETERİNER FAKÜLTESİ

AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

 

NO

ÜNVANI

ADI VE SOYADI

Dahili

Mail Adresi

1

Prof.Dr.

Aydın VURAL(DEKAN)

8621-8601

avural@dicle.edu.tr

2

Prof.Dr.

Sema GÜRGÖZE(DEKAN YARDIMCISI)

8631-8603

syaralioglu@hotmail.com

3

Prof.Dr.

Servet BADEMKIRAN(DEKAN YARDIMCISI)

8653-8602

sebad@dicle.edu.tr

4

Prof.Dr.

M. Aydın KETANİ

8613

maketani@gmail.com

5

Prof.Dr.

Ömer DEMET

8659

odemet33@gmail.com

6

Prof.Dr.

Mehmet KILINÇ

8615

mkilinc@gmail.com

7

Prof.Dr.

Nurettin AYDİLEK

8671

nurettin.aydilek@gmail.com

8

Prof.Dr.

M. Emin ERKAN

8640

eminerkan@dicle.edu.tr

9

Prof.Dr.

Beran YOKUŞ

8608

beyokus@hotmail.com

10

Prof.Dr.

Nihat ÖZYURTLU

8625

nozyurtlu@dicle.edu.tr

11

Prof.Dr.

Berna GÜNEY SARUHAN

8627

bsaruhan@dicle.edu.tr

12

Prof.Dr.

Murat Sedat BARAN

8604

msedatbaran@dicle.edu.tr

12

Prof.Dr

Hasan İÇEN

8620

hasanicen@dicle.edu.tr

14

Prof.Dr.

Hakan SAĞSÖZ

8643

hakan.sagsoz@dicle.edu.tr

15

Doç.Dr.

Sadık YAYLA

2955

sadikyayla@gmail.com

16

Doç.Dr.

Hüsnü Şahan GÜRAN

8673

sahanguran@yahoo.com

17

Doç.Dr.

Neval Berrin ARSERİM

8678

nevalb@dicle.edu.tr

18

Doç.Dr.

Simten YEŞİLMEN ALP

8626

simten@dicle.edu.tr

19

Doç.Dr.

İbrahim KÜÇÜKASLAN

8675

i.kucukaslan@gmail.com

20

Doç.Dr.

Mehmet Hanifi DURAK

8611

hanifidurak@hotmail.com

21

Doç.Dr.

Mehmet Erdem AKBALIK

8639

cakbalik@dicle.edu.tr

22

Doç.Dr.

Mehmet KÖSE

8677

mehmetkose1977@gmail.com

23

Doç.Dr.

Oktay KAPLAN

8658

okaplan61@gmail.com

24

Doç.Dr.

Duygu Neval SAYIN İPEK

8674

dnsayin@hotmail.com

25

  Doç.Dr.

Semih ALTAN

8681

semih.altan@dicle.edu.tr

26

  Doç.Dr.

Özgül KÜÇÜKASLAN

8691

ozgul.kucukaslan@dicle.edu.tr

27

Doç.Dr.

Tahir BAYRIL

8663

tbayril@hotmail.com

28

Doç.Dr.

Alaettin KAYA

2957-2969

altkaya@gmail.com

29

Doç.Dr.

Feray ALTAN

8657

Feray.altan@dicle.edu.tr

30

Doç.Dr.

İbrahim Halil YILDIRIM

8619

ihyildirim@gmail.com

31

Dr.Öğr.Üyesi

Özkan ÜNVER

8690

ounver@dicle.edu.tr

32

Dr.Öğr.Üyesi

Berna ERSÖZ KANAY

8623

bersoz@dicle.edu.tr

33

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Şener YILDIZ

8662

ahmetsener@hotmail.com

34

Dr.Öğr.Üyesi

Aynur ŞİMŞEK

8644

asimsek@dicle.edu.tr

35

Dr.Öğr.Üyesi

Akın KOÇHAN

8636

akin.kochan@dicle.edu.tr

36

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Ferit ÖZMEN

8667

ferit-ozmen@hotmail.com

37

Dr.Öğr.Üyesi

Emine ÇATALKAYA

8645

emine.catalkaya@dicle.edu.tr

38

Dr.Öğr. Üyesi

Filiz ÖZCAN

8634

filiz.ozcan@dicle.edu.tr

39

Dr.Öğr. Üyesi

Polat İPEK

8609

polat.ipek@dicle.edu.tr

40

Dr.Öğr. Üyesi

Zelal KARAKOÇ

  8614

zelal.karakoc@dicle.edu.tr

41

Dr.Öğr. Üyesi

Selim KARAHAN

8652-3952

slmkarahan@gmail.com

42

Dr.Öğr. Üyesi

Elif Merve ÇINAR

8672

elifmerve.cinar@dicle.edu.tr

43

Arş.Gör.Dr.

Nurdan KARACAN SEVER

8699

nurdan.karacan@dicle.edu.tr

44

Arş.Gör.Dr.

Uğur TOPALOĞLU

8618

ugur.topaloglu@dicle.edu.tr

45

Öğr.Gör.

Uğur UÇAR

8666

ugur.ucar@dicle.edu.tr

46

Öğr.Gör.

Ömer Faruk KATANALP

4423

omerfaruk.katanalp@dicle.edu.tr 

47

Arş.Gör.

Asuman ARKAŞ

8683

asuman.arkas@dicle.edu.tr

48

Arş.Gör.

Nahit SAYLAK

8656

nsaylak@gmail.com

49

Arş.Gör.

Nazan BAKSİ

8679

nazan.baksi@dicle.edu.tr

50

Arş.Gör.

Elif EKİNCİ

8679

elif.ekinci2@dicle.edu.tr

 

 

 

Not: Sıralamada öncelikle Unvan, daha sonra atanma tarihi dikkate alınmıştır.  Doç.Dr. sıralamasında unvanın alındığı tarihe göre sıralama yapılmıştır.