Dekan


Prof. Dr. Aydın VURAL
1975 yılında Çermik’te doğdu. İlk ve ortaokulu Çermik’te bitirdi. 1992 yılında İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi’nden birincilik derecesi ve veteriner sağlık teknisyeni ünvanı ile mezun oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tunceli İli Hozat ilçe Müdürlüğü’nde bir süre çalıştı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Fakülte birincisi olarak mezun oldu. İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi Hayvan Hastanesi ve İstanbul Bakırköy Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi’nde çalıştı. 
1998 yılında Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak işe başladı. Doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda gamma ışınlarının gıdalarda kullanımı konularında tamamladı. 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör ünvanı aldı. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Diyarbakır Yoğurt Üretim Tesisi” ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Dicle Üniversitesi Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi” isimli projelerde yürütücü olarak görev yaptı. 
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü’nde gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, gıda serolojisi-toksikolojisi ve moleküler gıda laboratuarları ile Veteriner Fakültesi süt ve süt ürünleri üretim işletmesini kendi yürüttüğü projeler ile kurdu. Dekan yardımcısı, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, Fakülte yönetim kurulu üyesi, Fakülte kurulu üyesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (DUVADEK) Koordinatörü, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli (EFQM) Komisyonu üyesi, Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı ve Veteriner Olgunlaşma Koordinasyon Kurulu Üyesi olarak farklı idari kademelerde görev aldı. 
Prof. Dr. Vural’ın 37 uluslararası makale, 31 ulusal makale, 25 uluslararası bildiri ve 18 ulusal bildirisi mevcuttur. 3 adet kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. 18 Ulusal ve ulusrarası projede görev yapmıştır. Gıda kontrolörleri, şarküteri satıcıları, kasaplar, fırıncılar, aşçılar ve garsonlar gibi toplumun birçok kesimine eğitimler vermiştir. Prof. Dr. Vural evli ve bir çocuk babasıdır.